117-0939/01 – Účetnictví kapitálových společností (vyšší účetnictví) (ÚKS)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zdůraznit komplexní účetní přístup, jehož výsledkem je vliv účetních operací na změny v účetních výkazech. 2. Objasnit význam účetních, právních a daňových aspektů kapitálových společností v návaznosti na změny právních předpisů (novela ZOK). a dopady do finanční situace podniků. 3. Vysvětlit řešení problematiky s ohledem na přístup Mezinárodních účetních standardů (IAS), resp. Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), direktiv EU a US GAAP. 4. Analyzovat účetní operace související s operacemi s kapitálovými společnostmi (změna právní formy, fúze, rozdělení společností zánik společnosti s likvidací, insolvenční řízení, zánik společnosti bez likvidace).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je zvládnutí specifik účetnictví kapitálových společností v širších souvislostech. Důraz je kladen na komplexní účetní přístup, jehož výsledkem je vliv účetních operací na změny v účetních výkazech a dopady do finanční situace podniků. V konkrétních případech je problematika řešena nejen z pohledu Českých účetních standardů (ČÚS), ale i s ohledem na přístup Mezinárodních účetních standardů (IAS), resp. Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), direktiv EU a US GAAP. Předmět využívá vedle znalostí základů účetnictví i základní orientaci v právní úpravě obchodních společností. K celkové komplexnosti předmětu přispívá i posouzení případných daňových dopadů konkrétního účetního problému.

Povinná literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle Mezinárodních standardů IFRS. 3. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 327 s. ISBN 978-80-251-3652-2. DVOŘÁK, Tomáš. Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 540 s. ISBN 978-80-7357-970-8. WEYGANDT, Jerry, KIMMEL, Paul end Donald KIESO. Financial Accounting: IFRS Edition. John Wiley&Sons. 2010. 848 s. ISBN 13978-0470-55200-1. KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů 2019. 16. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 533 s. ISBN 978-80-7598-271-1. KOVANICOVÁ, D. Finanční účetnictví – světový koncept IAS/IFRS. Praha: BOVA POLYGON. 2005. 526 s. ISBN 80-7273-129-7. KOVANICOVÁ, D. Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. International Financial Reporting Standards 2010. International Accounting Standards Board. London, 2009.Praha: BOVA POLYGON. 2004. 284 s. ISBN 80-7273-095-9.

Doporučená literatura:

HANYCH, Michal a kolektiv. Korporátní struktury a transakce. 1. vyd. Brno: Martin Toman−Backstage Books, 2020. 84 s. ISBN 978-80-88049-21-0. JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2013. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 432 s. ISBN 978-80-247-4710-1. KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů 2019. 16. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 533 s. ISBN 978-80-7598-271-1. KRÁLÍČEK, Vladimír. [i]Zákon o auditorech. Komentář[/i]. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 192 s. ISBN 978-80-7552-317-4. MARŠÍKOVÁ, Jolana. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele. 2. vyd. Praha: Linde, 2011. 440 s. ISBN 978-80-7201-862-8. MÜLLEROVÁ, Libuše a Vladimír KRÁLÍČEK. [i]Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní závěrky statutárním auditorem[/i]. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 208 s. ISBN 978-80-7552-768-4. MÜLLEROVÁ, Libuše a Michal ŠINDELÁŘ. [i]Účetnictví, daně a audit v obchodních korporacích[/i]. Praha: Grada Publishing, 2016. 208 s. ISBN 978-80-247-5806-0. PILAŘOVÁ, Ivana. [i]Účetní a daňové případy řešené v s. r. o.[/i]. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 197 s. ISBN 978-80-7598-022-9. ŠTENGLOVÁ, Ivana, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2020. 1336 s. ISBN 978-80-7400-799-6. VYCHOPEŇ, Jiří. Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. 248 s. ISBN 978-80-7598-328-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná práce, zkouška kombinovaná.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další specifické požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Specifika účetnictví kapitálových společností (zaměření na kapitálové operace, na cenné papíry), audit, konsolidovaná 2. účetní závěrka 3. Mezinárodní účetní standardy, direktivy EU, US GAAP 4. Vlastnické operace s podnikem (zánik společnosti s likvidací, insolvenční řízení, zánik společnosti bez likvidace 5. Změna právní formy, fúze, rozdělení společností

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.