117-9529/01 – Economic of Taxation (ETa)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Jan Široký, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 28+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je rozebrat pokročilá témata z oblasti daňových teorií. Absolvent předmětu by měl být schopen pokročilé analýzy daňové incidence, principů zdanění a rovnováhy daní, dilematu spotřeby a spoření, účinků důchodových daní na volbu mezi prací a volným časem, rovnováhy mezi daněmi ze zboží a důchodovými daněmi, využití Lorenzovy křivky v ekonomii daní, apod. Nezbytnou součástí je matematická a grafická analýza vybraných problémů. Rovněž by měl být schopen tyto poznatky aplikovat na reálie v jednotlivých ekonomikách.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Compulsory literature:

AUERBACH, Alan a Martin FELDSTEIN, Eds. Handbook of Public Economics. Volume II. 5th Edition. Amsterdam etc.: North-Holland, 2006. JAMES, Simon a Christopher NOBES. The Economics of Taxation. Principles, Policy and Practice. 10th ed. Birmingham: Fiscal Publications, 2010. LAMB, Margaret, Andrew LYMER, Judith FREEDMAN and Simon JAMES. Taxation: An Interdisciplinary Approach to Research. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Recommended literature:

AUERBACH, Alan and Martin FELDSTEIN, Eds. Handbook of Public Economics. Volume IV. Amsterdam etc.: North-Holland, 2002. SØRENSEN, Peter, Ed. Measuring the Tax Burden an Capital and Labor. New York etc.: MIT Press, 2004. ŠIROKÝ, Jan a Regína STŘÍLKOVÁ. Trend, Development, Role and Importance of VAT in the EU. Brno: CERM, 2015.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

ústní zkouška

E-learning

Other requirements

nejsou další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cílem předmětu je rozebrat pokročilá témata z oblasti daňových teorií. Absolvent předmětu by měl být schopen pokročilé analýzy daňové incidence, principů zdanění a rovnováhy daní, dilematu spotřeby a spoření, účinků důchodových daní na volbu mezi prací a volným časem, rovnováhy mezi daněmi ze zboží a důchodovými daněmi, využití Lorenzovy křivky v ekonomii daní, apod. Nezbytnou součástí je matematická a grafická analýza vybraných problémů. Rovněž by měl být schopen tyto poznatky aplikovat na reálie v jednotlivých ekonomikách.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (P0412D050004) Finance P English Ostrava Compulsory study plan
2020/2021 (P0412D050004) Finance K English Ostrava Compulsory study plan
2020/2021 (P0413D050002) Economy and Management K English Ostrava Compulsory study plan
2020/2021 (P0413D050002) Economy and Management P English Ostrava Compulsory study plan
2019/2020 (P0413D050002) Economy and Management P English Ostrava Compulsory study plan
2019/2020 (P0412D050004) Finance P English Ostrava Compulsory study plan
2019/2020 (P0412D050004) Finance K English Ostrava Compulsory study plan
2019/2020 (P0413D050002) Economy and Management K English Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner