117-9529/01 – Ekonomie daní (ETa)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozebrat pokročilá témata z oblasti daňových teorií. Absolvent předmětu by měl být schopen pokročilé analýzy daňové incidence, principů zdanění a rovnováhy daní, dilematu spotřeby a spoření, účinků důchodových daní na volbu mezi prací a volným časem, rovnováhy mezi daněmi ze zboží a důchodovými daněmi, využití Lorenzovy křivky v ekonomii daní, apod. Nezbytnou součástí je matematická a grafická analýza vybraných problémů. Rovněž by měl být schopen tyto poznatky aplikovat na reálie v jednotlivých ekonomikách. Cílem předmětu je dále: - evaluovat incidence jednotlivých typů daní, - modelovat ekonomické vlivy spojené s daňovou politikou, - komparovat daňové systémy v mezinárodním měřítku, - měřit účinky důchodových daní.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na typy daňových teorií, úlohu daní v ekonomice, vývoj daní, daňové principy, vliv daní na tržní mechanismus a tržní subjekty ekonomického trhu, dále na nadměrné daňové zatížení, daňovou incidenci apod. Zvláštní pozornost je věnována teoretickým základům jednotlivých druhů daní a přístupům k jejich konstrukci.

Povinná literatura:

AUERBACH, Alan a Martin FELDSTEIN, Eds. Handbook of Public Economics. Volume II. 5th Edition. Amsterdam etc.: North-Holland, 2006. JAMES, Simon a Christopher NOBES. The Economics of Taxation. Principles, Policy and Practice. 10th ed. Birmingham: Fiscal Publications, 2010. LAMB, Margaret, Andrew LYMER, Judith FREEDMAN and Simon JAMES. Taxation: An Interdisciplinary Approach to Research. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Doporučená literatura:

AUERBACH, Alan and Martin FELDSTEIN, Eds. Handbook of Public Economics. Volume IV. Amsterdam etc.: North-Holland, 2002. SØRENSEN, Peter, Ed. Measuring the Tax Burden an Capital and Labor. New York etc.: MIT Press, 2004. ŠIROKÝ, Jan a Regína STŘÍLKOVÁ. Trend, Development, Role and Importance of VAT in the EU. Brno: CERM, 2015.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná práce. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Textový materiál do rozsahu 15 stran.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je rozebrat pokročilá témata z oblasti daňových teorií. Absolvent předmětu by měl být schopen pokročilé analýzy daňové incidence, principů zdanění a rovnováhy daní, dilematu spotřeby a spoření, účinků důchodových daní na volbu mezi prací a volným časem, rovnováhy mezi daněmi ze zboží a důchodovými daněmi, využití Lorenzovy křivky v ekonomii daní, apod. Nezbytnou součástí je matematická a grafická analýza vybraných problémů. Rovněž by měl být schopen tyto poznatky aplikovat na reálie v jednotlivých ekonomikách. Osnova předmětu: 1. Propedeutika daňové incidence. 2. Principy zdanění – pokročilejší teorie. 3. Analýza dílčí rovnováhy daní. 4. Všeobecné a selektivní spotřební daně při existenci více než dvou statků. Incidence daní ze zboží a služeb. Zdanění a dilema mezi spotřebou a spořením. 5. Důchodové daně. Účinky důchodových daní na volbu mezi prací a volným časem. Indexace důchodových daní. 6. Optimální rovnováha mezi daněmi ze zboží a důchodovými daněmi. Zdanění bohatství. 7. Modelování ekonomických vlivů daňové politiky. Daně v jednom odvětví ekonomiky. 8. Měření distribuce důchodů. Teorie druhého nejlepšího řešení. Kakwaniho říspěvek k využití Lorenzovy křivky. Globální progresivita daní. 9. Harbergerův model nadměrného daňového břemena. Hicksovo nadměrné daňové břemeno a kompenzovaná poptávka. Ramseyovy daně, pigouánské daně. 10. Matematická a grafická analýza celkového modelu rovnováhy. 11. Praktické analýzy daňové incidence a mezinárodní komparace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0412D050004) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.