118-0007/01 – Regionální politika (REGPOL)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2001/2002
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kategorizovat a formulovat argumenty pro uplatnění aktuálních přístupů k regionální politice. Porovnávat a interpretovat starší stále platné a nové objekty pro-inovačních a konkurenceschopných mechanismů pro konkrétní regiony. Generalizovat a vymýšlet hlavní části strategického postupu pro konkrétní situace. Plánovat, integrovat a řídit další nutné kroky v programování regionální politiky. Vysvětlovat a sestavit úlohy konkrétních institucí v regionální politice.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zaměřuje na problematiku politicko-organizačních přístupů a mechanismů k provádění regionální politiky. Po shrnutí relevantních pojmů se představují teoretické přístupy, ale hlavně praktické zkušenosti z provádění regionální politiky v České republice, Evropě (a vybraných států) a regionálních center světa. V seminářích se formou diskusí a prezentací představují vybrané teoretické i praktické případové situace z evropských regionů a lokalit zaměřené nebo směřující k regionálně politickým opatřením. Osnova předmětu: 1. Východiska regionální politiky Obecné a vymezení praktické používání pojmu region. Skupiny aktérů (mikroekonomický a makroekonomické skupiny) a prostorové implikace. Procesy splývání cílů, změny v provádění a pilíře (cíle, strategie, nástroje, instituce). 2. Vymezení regionální politiky - Definice: obecná, česká, britská, rakouská a jejich zhodnocení. - Zdůvodnění regionálně-politických zásahů (ekonomické, sociální a ekologické). Shrnutí: Argumenty pro a proti regionální politice v procesu globalizace. 3. Koncepce strategií regionální politiky Strategie orientovaná na mobilitu: rozvojové impulsy a dva teoretické přístupy: - Neoklasický přístup: východiska, předpoklady a praktické využití. - Keynesiánský přístup: východiska, předpoklady a praktické využití. Endogenní strategie: východiska přístupu, slabé a silné stránky a dvě koncepce: - Inovační orientace endogenní strategie: dva cíle a jejich zajištění. - Koncepce „učících se regionů“: nové regionální faktory, zaměření a kritika. Selektivnost regionální politika: uplatňování vnější a vnitřní soudržnosti a provázanosti. - Konkurenceschopná: orientace a cíle k vnějšímu prostředí. - Pojišťovací: problémový region, tolerance k rozdílům a současné trendy. Shrnutí: mechanismy, úloha rozdílů a faktorů, subjekty a aplikace regionální politiky. 4. Regionální ekonomické intervence Členění nástrojů: věcné a podle působení a „tvrdé a měkké“ (podle Maiera): - Infrastrukturální pomůcky, finanční podněty, odrazující opatření, veřejné zakázky. - Regionalizace fiskálních a monetárních mechanismů. - Podle druhu vlivu, cílových adresátů a typu činnosti. Regionální programy podpor: přehled konkrétních programů podpor ministerstev v ČR. 5. Institucionální zajištění regionální politiky v ČR Programové regionální dokumenty: EU a ČR v ČR: výčet, obsah a úloha. Sedm principů pravidla regionální politiky: jejich účinnost při rozvoji. Východiska institucionálního zajištění: územní úrovně, decentralizace pravomocí v ČR. 6. Regionální aspekty jistých změn a nové přístupy k managementu - Nejistoty managementu: není jen podnikový, není jediná správná organizace. - Jisté změny: porodnost, disponibilní příjmy a vlivy globální konkurence na regiony. 7. Aktuální témata a problémy regionální politiky Znalosti, inovace, výzkum a vývoj a konkurenceschopnost v regionální politice. Přímé zahraniční investice, IKT a marketing v regionální politice.

Povinná literatura:

1. WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J. A KOL. Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programovaní. Praha: LINDE PRAHA, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0. 2. MAIER, G., TÖDTLING, F. Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: ELITA, 1998. ISBN 80-8044-049-2. Str. 211–238. 3. MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 959 s. ISBN 80-248-1117-0. 4. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. Str. 156-176.

Doporučená literatura:

5. ADAMČÍK, S. Zdroje teorie regionální politiky a regionálního rozvoje. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-432-6. 198 s. 6. ARMSTRONG, H., TAYLOR, J. Regional economics and policy. London: Harvester Wheatsheaf, 1993. ISBN 0-7450-1439-9. 7. DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. s. 11-43, 45-57, 65-72. ISBN 80-7261-021-X. 8. HUČKA, M. Strukturální politika a její regionalizace. Ostrava: repronis, 2001. ISBN 80-86122-90-5. s. 50-61 RP ČR, s. 65-78. 9. KERN, J., MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. (eds.) Learning Regions in Theory and Practice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 227 s. ISBN 978-80-248-1464-3. 10. MALINOVSKÝ, J. Regionální politika. Teze přednášek. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekf, 2008. Dostupné na Intranet-u VŠB, Ekf. 11. PEARCE, D. W. MacMillanův slovník moderní ekonomie. Praha: VICTORIA PUBLISHING, a.s., 1995. s. 355. ISBN 80-85605-42-2. 12. VANHOVE, N., KLAASSEN, L. H. Regional Policy-European Approach. Avenburg, …: Gower Publisching Copany Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2. 13. WOKOUN R. Česká regionální politika v období vstupu do EU. Praha: VŠE v Praze, fakulta národohospodářská, 2003. ISBN 80-245-0517-7. 14. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 15. Příspěvky z kongresů ERSA. Dostupný na WWW: http://www.ersa.org/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu v českém jazyce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku