118-0021/01 – Ekologické aspekty rozhodování podniku ()

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Vychází ze znalosti a funkce péče o životní prostředí a podrobněji seznamuje s povinnostmi podniků při minimalizaci jejich vlivu na jednotlivé složky životního prostředí. Zabývá se dále oceňováním vlivů podniků na prostředí a to formou Environmental Impakt Assesmentu Environmental Risk Assesmentu a Auditu. Podává základní charakteristiku managementu podniku jako orgánu podnikatelského, ale i jako subjektu odpovídajícího za minimalizaci vlivu na prostředí.

Povinná literatura:

1. Nenadál, J. Moderní systém řízení jakosti. Praha: Management Press, 1998. 2. Polách, J., Smolík, D. Ekonomické aspekty aplikace environmentálního manažerského systému. Skriptum VŠB-TUO. Ostrava: Ekonomická fakulta, 1999. ISBN 80-7078-642-6. 3. Smolík, D. - Havelka, M.: Ekologické aspekty rozhodování podniků a základy ekologického managementu. Skriptum VŠB-TU Ostrava. Ostrava: PHARE, 1996. 4. Národní program EMAS: www.ceu.cz 5.Zavádění EMAS-ISO 14001 v ČR: www.ceu.cz/2000

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Prostředí člověka, faktory prostředí, systémy homeostáže, stabilita, labilita ŽP Přírodní, antropogenní a sociální faktory, evoluční tlaky, pojmy prostor a prostředí. ŽP a volný čas, faktory kvality.ŽP 2.Podmínky kvality ŽP v podnicích, informační systémy, ochrana vod, půd, ovzduší. 3.Management ŽP a jeho zaměření na ekologizaci Orientace na ŽP - faktor úspěšnosti podniku, postupy hodnocení výrobků s ohledem na šetrnost prostředí. Formy ekologické strategie a prevence uplatnění "profit stripping" 4.Ekologická účinnost v podnicích - požadavky ekologické, sociálně ekonomické, technické. Základní cesty k ekologizaci. Indikátory úspěšnosti podniku. 5.Prevence znečištění, ekologické tlaky na mezinárodní obchod.Pojem škod a nákladů v ŽP. Výsledky ekologických tlaků na chování firem, postupy průmyslové ekologie slučitelné s UR. 6.Význam ekologického managerského systému (EMS) pro podnikové rozhodování. 7.Posuzování vlivu staveb a činnosti na ŽP (EIA) Úkoly procesu EIA, matice hodnocení vlivů. Hodnocení interakcí průmyslu, dopravy a zemědělství ve vztahu k ŽP, posuzování koncepcí. Územně přeshraniční vlivy a požadavky na jejich vypracování. 8.Vyhodnocení rizik a zátěží na ŽP (ERA) Úkoly procesu ERA, faktory ovlivňující prostředí, etapizace ERA, využití výsledků v podnikové praxi. 9.Principy ekologického auditu (EA) Rozdělení auditu, úkoly, pracovní postupy, sestavení auditorského týmu (interní, externí), sestavení matice priorit. Příklad akčního plánu. 10. Normy ISO a jejich význam v podnikovém marketingu Marketingový výzkum jakosti, klasifikace jakostních charakteristik, faktory ovlivňující jakost. Norma ISO 9000 a její hlavní přínos pro podnik.Problémy se zaváděním. 11.Normalizace v Evropě a v ČR Technické normy, vytváření norem ISO, vytváření norem CEN, normy ISO 14000 a jejich význam pro podniky. 12.Zásady environmentálního labelingu Význam environmentálního značení, typy ekologického značení, hlavní zásady ekolabelingu. Postup získávání značky (loga). 13.Podnikové ekomapy a jejich využití Význam podnikových ekomap, postupy vyhotovení . Aplikace v malých a středních podnicích, dílenských provozech, praktické ukázky postupu. 14.Ukázka případové studie fiktivní firmy - postup ekologizačních kroků Metodický postup řešení v jednotlivých provozech firem . Způsoby odstraňování ekologických závad, předcházení rizikovým situacím.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku