118-0025/02 – Ekologická politika obcí a regionů ()

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Osvald Milerski, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Osvald Milerski, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIL30 RNDr. Osvald Milerski, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními principy ekologické politiky obcí a regionů v ČR, s nejaktuálnějšími ekologickými problémy, které musí zástupci státní správy a samosprávy řešit. Přitom vychází ze systémových změn ekologické politiky EU, která, zejména pod tlakem hrozby globálních klimatických změn, připravuje přechod na nový model trvale udržitelného rozvoje.

Povinná literatura:

Opplová, M. Životní prostředí měst a regionů. Praha: VŠE, 1996 Mrázek, P., Kotoulová, Z., Černík, B. Systém nakládání s odpady v obci. Praha: MŽP ČR, 1998 Opplová, M., Hrůza, J. Lidská sídla v podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Praha: VŠE, 1996 Státní politika životního prostředí 2004 -2010. Praha: MŽP ČR, 2004 Dostupné na : env.cz Implementace Rámcová směrnice EU pro vodní politiku v České republice. Praha: MŽP ČR, 2004 Dostupné na: env.cz Kotoulová, Z., VÁŇA, Jaroslav. Příručka pro nakládání s komunálním bioodpadem . Dostupné na: env.cebin.cz Krajšek, B., Úvod k místním Agendám 21 v České republice. Praha: MŽP ČR, 1998 Dostupné na: env. cebin.cz Natura 2000: otázky a odpovědi. Praha: MŽP ČR, 2001 Dostupné na: env.cebin.cz Zemědělství a ŽP. Praha: MŽP ČR, 2000 Dostupné na: env.cebin.cz Agroenvironmentální programy České republiky. Praha: MŽP ČR, 2004 Dostupné na: env.cz Zpráva o životním prostředí České republiky v r. 2003. Praha: MŽP ČR, 2004 Dostupné na: env. cz Práce s veřejností a místní agenda 21. Praha: MŽP ČR, 1998 Dostupné na: env.cebin.cz Matulová, D., Strategie a nástroje pro nakládání s biodegradabilními odpady. Praha: VÚV, 2003 Dostupné na: biom.cz

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvahy o novém rozvojovém modelu Evropského společenství 2. Ekologické principy rozvoje města 3. Ekologické principy rozvoje vesnice, udržitelné hospodaření ve venkovské krajině 4. Ekologická stabilita a územní systémy ekologické stability, NATURA 2000 5. Ekologické aspekty zemědělské politiky v regionech 6. Ekologické aspekty lesnické politiky v regionech 7. Voda jako ekologický problém obcí a regionů 8. Ekologické aspekty dopravní politiky v obcích a regionech 9. Hlavní problémy spojené s produkcí odpadů v Evropské unii 10. Úloha obcí a regionů při nakládání s KO v ČR 11. Ekonomické nástroje ekologické politiky 12. Práce s veřejností a ekologická výchova

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku