118-0043/01 – Ekonomie životního prostředí II (EŽPII)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.Garant verze předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: - vysvětlit ekonomický význam a charakterizovat ekonomické příčiny poškozování životního prostředí včetně nadměrného čerpání rybích populací, ztrát biodiverzity, atd. - demonstrovat jejich pochopení optimální míry čerpání přírodních zdrojů obnovitelných, - kriticky zhodnotit různé metody alokace vodních zdrojů, - vysvětlit základní pravidlo optimální míry čerpání přírodních zdrojů neobnovitelných, - zhodnotit přírodní zdroje České republiky, - vymezit prioritní oblasti a cíle strategie EU k udržitelnému využívání přírodních zdrojů.

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu jsou základní problémy, principy a metody optimalizace čerpání a využívání přírodních zdrojů obnovitelných a neobnovitelných. Cílem předmětu je seznámit posluchače s problémy tržní alokace přírodních zdrojů a faktory, které ji ovlivňují, metodami státní regulace v této oblasti a to jak z hlediska teorie, tak i praxe. Druhá část předmětu je věnována charakteristice surovinové základny České republiky, vývojem čerpání přírodních zdrojů a stávající surovinové politice ČR. Závěr je věnován charakteristice surovinové politiky Evropské unie a vybraných členských států.

Povinná literatura:

Šimíčková, M.: Environmentální ekonomie I. Učební texty. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 1998 Dvořák, A.:Ekonomika přírodních zdrojů a surovinová politika. VŠE Praha, Praha 1995 Další doporučené zdroje : Kula, E.: Economics of Natural Resources, the Environment and Policies. Chapman and Hall, London 1994 Pearce, D.W., Turner, R.K. : Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf, London 1992 Tietenberg, T.: Environmental and Natural Resourcee Economics. Weizsacker, E.U., Lovins, A.B., Lovinsová, L.H.: Faktor čtyři - Nová zpráva Římského klubu.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Úvod - historická perspektiva - růst světové populace a poptávka po zdrojích 2. Přírodní zdroje - definice a klasifikace 3. Přírodní zdroje jako součást národního bohatství 4. Oceňování přírodních zdrojů - předpoklad optimalizace čerpání přírodních zdrojů 5. Oceňování přírodních zdrojů - podstata ekonomické renty 6. Využívání přírodních zdrojů obnovitelných 7. Shrnutí poznatků o optimalizaci čerpání obnovitelných přírodních zdrojů 8. Neobnovitelné přírodní zdroje nerecyklovatelné I. 9. Neobnovitelné přírodní zdroje nerecyklovatelné II. 10.Alokace přírodních zdrojů neobnovitelných recyklovatelných 11.Přírodní zdroje doplnitelné - vyčerpatelné 12.Přírodní zdroje ČR - charakteristika surovinové základny 13.Surovinová politika ČR 14.Surovinová politika EU - základní principy a dokumenty

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku