118-0046/01 – Regionální a environmentální ekonomie (REE)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení1996/1997
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TVR12 doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

..

Vyučovací metody

Anotace

V první části rozvíjet poznatky o prostorových aspektech ekonomických procesů, o současných regionálně-politických opatřeních v České republice a v Evropské unii a o úloze obcí měst při regionálním rozvoji. Druhá část má charakter úvodu do environmentální ekonomie jako teorie environmentální politiky. Je zaměřena na ekonomické aspekty znehodnocování prostředí a charakteristiku základních nástrojů na omezování negativních vlivů na životní prostředí. Závěr je věnován úvodu do ekologické politiky České republiky.

Povinná literatura:

K části Regionální ekonomie 1. Malinovský, J. Regionální ekonomie. Teze přednášek k předmětu Regionální a environmentální ekonomie pro II. ročník. Ostrava: EkF VŠB – TU Ostrava, 2004. 103 s. Dostupné na WWW: http://wds.vsb.cz/bin/ekf? srv=1_2&dpt=118. 2. Matoušková, Z., Halouzka, P., Brandová, H., Černoch, P. Úvod do prostorové ekonomiky. Praha: VŠE v Praze, 1992. 3. Skokan, K. Evropská regionální politika v kontextu vstupu ČR do EU. Ostrava: Repronis, 2002. 114 s. 4. Další doporučené zdroje: 5. Dostupné materiály na WWW: HTTP://www.mmr.cz, http://www.rdaova.cz, http://www.inforegio.cec.eu.int 6. Maier, G., Tödtling, F. Regionálna a urbanistická ekonomika. 2. díl. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: ELITA, 1998. ISBN 80-8044- 049-2. 7. Peková, J. Místní finance. Praha: VŠE v Praze, 1992 . 8. Šotkovský, I. Socioekonomická geografie. Ostrava: Schola forum, 1994. 9. Vanhove,N., Klaassen,L.H. Regional Policy - European Approach. Avenburg, …: Gower Publisching Company Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2. 10. Časopisy: Veřejná správa, Moderní obec, Ekonom K části environmentální ekonomie 1. Šimíčková, M.: Environmentální ekonomie I. Učební texty. VŠB-TU Ostrava, Ostrava 1998 2. Kolektiv : Úvod do ekonomiky životního prostředí. VŠE Praha, Praha 1997 3. Turner,R.K., Pearce,D., Bateman, I.: Environmental Economics. An Introduction. Harvester Wheatsheaf, London 1994 4. Další doporučené zdroje : 5. Pearce, D.W., Turner, R.K. : Economics of Natural Resources and the Environment. Harvester Wheatsheaf, London 1992 6. Moldan, B. a kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí. Praha 1997 7. Moldan, B.: Životní prostředí - globální perpektiva. Univerzita Karlova, Praha 1994 8. Státní program péče o životní prostředí ČR

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

REGIONÁLNÍ EKONOMIE Základní pojmy Význam základních pojmů – prostor, region Regionalismus, regionální věda a faktory lokalizace Praktické přístupy k regionalizaci Diferenciace a klasifikace regionů Regionální ekonomie Územně-prostorové hledisko v ekonomii Od prostorových faktorů jednotlivce k „národohospodářským“ prostorovým strukturám Regionální rozvoj a ekonomika Pozadí regionálních rozdílů Aktéři regionálních ekonomických procesů Příčiny regionálních disparit Regionální dílčí analýza a Lorenzova křivka Regionální politika Regionální politika a politika regionu Regionálně-politické cíle a iniciativy v ČR a v EU Regionální programové dokumenty a nástroje Principy a nástroje (programy) regionální politiky a politiky soudržnosti EU Úloha obcí v územním rozvoji Základní pojmy, funkce municipalit ve společnosti a formy správy v ČR Základní struktura obecního rozpočtu Dobrovolné svazky obcí v ČR Regionální management, marketing a socioekonomické analýzy ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIE Úvod - vztah ekonomiky a životního prostředí Základní pojmy a základní funkce prostředí Předmět a funkce environmentální ekonomie Vztah ekonomiky a prostředí Důsledky působení základních termodynamických zákonů Ekonomie znečištění - teorie externalit Základní formy znehodnocování prostředí Škody z titulu znehodnocování prostředí a jejich klasifikace Vzájemný vztah hlavních skupin ekologických nákladů Optimum kvality životního prostředí Ekonomie znečištění - teorie externalit Podstata a příčiny vzniku a negativní důsledky existence externalit Problémy internalizace externalit v podmínkách dokonalé a nedokonalé konkurence Vlastnická práva a optimální rozsah externalit Metody a nástroje internalizace externalit - I. Optimalizace externalit prostřednictvím trhu Optimální daň ze znečišťování prostředí Standardy znečištění a problémy jejich stanovení Systém poplatků v kombinaci s kvantitativní regulací Metody a nástroje internalizace externalit - II. Výhody poplatků ve srovnání s kvantitativní regulací Prodej emisních poukázek Subvence jako nástroj ekologické politiky Řešení externalit soudní cestou Efektivnost opatření péče o životní prostředí Cesty a prostředky péče o životní prostředí Problémy kvantifikace efektů opatření na ochranu prostředí Přístupy k hodnocení efektivnosti opatření Environmentální ekonomie a koncepce udržitelného rozvoje Definice a základní principy udržitelného rozvoje Koncepce slabé a silné udržitelnosti Základní podmínky a předpoklady dosažení udržitelného rozvoje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Písemka Písemka 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.