118-0049/01 – Přístupy k enviromentálním problémům v EU ()

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Přijetí ČR do EU vyžaduje přizpůsobit tomuto záměru hospodářskou politiku stále včetně politiky environmentální. Její pojetí teoretické i praktické se ve srovnání s EU doposud liší (překlenovací období). Předmět tyto rozdíly objasňuje, a naznačuje nezbytná opatření k nápravě.

Povinná literatura:

Tomášek, M.: Statě o Evropské unii. CODEX, Praha, 1994 Šíbl, D.: Medzinárodná ekonomická integrácia a EU. Ekonóm, Bratislava, 1998, ISBN 80-225-0891-8 Zpravodaj Ministerstva životního prostředí, Praha. www.evropska-unie.cz - informační centrum EU(ICEU) www.euroskop.cz - informační server o EU Ministerstva zahraničních věcí www.env.cz - Ministerstvo životního prostředí phare.infcr.cz – centrum

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vznik ekologické politiky, její geneze, průběh "public choice". Prostředí člověka, ekonomicko ekologický koloběh, člověk a jeho ekologické projevy, schéma ekologického trhu. 2. Podmínky kvality ŽP, informační systém ŽP. Mezinárodní vlivy, vnitrostátní vlivy, monitoring bezprostřední, strategický, taktický, příčiny neuspokojivého stavu informací o ŽP. 3. Lidské aktivity, jejich význam, vědní obor konstruktologie. Charakteristika lidských aktivit, vztah nabídka-poptávka, tvůrci nadhodnoty, úkoly konstruktérů, technologů, designerů, vědní obor konstruktologie. 4. Hlavní směry mezinárodní ekologické politiky, změny v 90. tých letech podle Spetha (1992), životní prostředí a tržní ekonomika, problematika ekologické a surovinové daně. 5. Ekologické škody, škody a náklady, druhy průmyslových poškození. Škody v životním prostředí, externality, formování ekologické politiky, ekologické škody a náklady, naturální a hodnotová podoba, kvantifikace ekonomických škod v ŽP, základní cesty k “ekologizaci“. 6. Udržitelný rozvoj, náhledy na jeho řešení, indikátory UR, ocenění přírodního kapitálu Obsah ekologické ekonomie, přírodní kapitál a jeho ocenění, kritický kapitál, kultivovaný kapitál, přístupy antropocentrické a ekocentrické, indikátory TUR. 7. Strategické cíle ekologického pilíře udržitelného rozvoje v ČR a EU. 8. Globální problémy intersociální, přírodně sociální, antroposociální, problémy chudého jihu a bohatého severu. Postavení ČR. Dimenze globálních problémů ekonomické, mimoekonomické, morální, dělení globálních problémů, přístupy k řešení, prognozování globálních problémů, etapizace, představitelé jednotlivých etap, Římský klb a jeho význam. 9. Evropská unie a její environmentální programy 1.-6. Základní obsah. 10. Integrační procesy v Evropě, orgány EU a úkoly při ochraně ŽP, prameny ochrany, akční programy EU a jejich obsah, principy ochrany ŽP v EU. 11. Strukturální fondy EU, význam fondů, rozdělení v programy pomoci. Význam zahraniční pomoci, rozdělení fondů EU, programy pomoci, PHARE I., PHARE II., ISPA, SAPARD, využití v podmínkách ČR z hlediska ochrany ŽP. 12.Ekonomické nástroje k ochraně ŽP, srovnání stavu v ČR a EU. (Ovzduší, voda, odpady, odběry z vodních toků, těžba nerostů, environmentální pojištění, obchod s emisemi) 13. Základní ekonomicko ekologické otázky účelného nakládání s odpady (ostatní, nebezpečné) v ČR a EU. 14. Strategie ochrany ŽP ČR na léta 2004-2013. Hlavní priority horizontální a sektorové.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 28  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku