118-0057/01 – Hospodaření s přírodními zdroji v EU ()

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. Karel RozehnalGarant verze předmětuIng. Karel Rozehnal
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROZ06 Ing. Karel Rozehnal
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem je seznámit posluchače s vývojem a současnými cíli a formováním politiky Evropských společenství v oblasti využívání přírodních zdrojů. K prioritám současné politiky patří požadavek trvale udržitelného rozvoje, jenž se vztahuje i k hospodaření s přírodními zdroji.Předmět zahrnuje základní problémy a teoretická východiska /principy a metody optimalizace čerpání a využívání přírodních zdrojů, faktory ovlivňující dynamiku jejich čerpání/ a dále hlavní trendy ve vývoji politiky hospodaření s přírodními zdroji v EU. Závěr je věnován surovinové politice ČR .

Povinná literatura:

Šestý environmentální akční program „Prostředí 2010 – Naše budoucnost, naše volba“ Tématické strategie pro oblasti ochrany lesních porostů, půdy a biodiverzity Rámcová směrnice na ochranu a vodních zdrojů Energy for the Future“ Renewable Sources of Energy /Bílá kniha pro strategii ES a Akční plán/ Weizsacker, E.U. von, A.B. Lovins, L. Hunter Lovinsová : Faktor čtyři - Nová zpráva

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1 Úvod - historická perspektiva - růst světové populace a poptávka po zdrojích 2 Přírodní zdroje - definice a klasifikace. 3 Přírodní zdroje jako součást národního bohatství 4 Oceňování přírodních zdrojů 5 Historie a vývoj politiky EU v oblasti přírodních zdrojů 6 Východiska a trendy v rozvoji surovinové politiky EU - strategie 7. Šestý environmentální akční program -udržitelný rozvoj jako strategický cíl v hospodaření s přírodními zdroji 8 Cíle a politika v oblasti lesního hospodářství 9 Hospodaření s vodními zdroji - vývoj čerpání vodních zdrojů, základní legislativa 10 Politika EU v oblasti ochrany biodiverzity 11 Politika EU v oblasti využívání přírodních zdrojů neobnovitelných - hospodaření s odpady 12 Politika EU v oblasti výroby a spotřeby energie - hlavní cílové oblasti, základní legislativa/dokumenty Modifikace klíčových ekonomických ukazatelů, systém národního účetnictví a rozvoj soustavy indikátorů udržitelného rozvoje.Příklady aplikace ve vybraných členských zemích EU

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku