118-0057/01 – Natural Resources Management in the EU ()

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Karel RozehnalSubject version guarantorIng. Karel Rozehnal
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ROZ06 Ing. Karel Rozehnal
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Aims of the subject is to develop students´ understanding of the background to natural resources management, legislative framework and basic tools of implementation of the EU strategy on the sustainable use of natural resources. Students will equip with knowledge of essential international issues surrounding management of individual renewable and non-renewable natural resources in the EU.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1 Úvod - historická perspektiva - růst světové populace a poptávka po zdrojích 2 Přírodní zdroje - definice a klasifikace. 3 Přírodní zdroje jako součást národního bohatství 4 Oceňování přírodních zdrojů 5 Historie a vývoj politiky EU v oblasti přírodních zdrojů 6 Východiska a trendy v rozvoji surovinové politiky EU - strategie 7. Šestý environmentální akční program -udržitelný rozvoj jako strategický cíl v hospodaření s přírodními zdroji 8 Cíle a politika v oblasti lesního hospodářství 9 Hospodaření s vodními zdroji - vývoj čerpání vodních zdrojů, základní legislativa 10 Politika EU v oblasti ochrany biodiverzity 11 Politika EU v oblasti využívání přírodních zdrojů neobnovitelných - hospodaření s odpady 12 Politika EU v oblasti výroby a spotřeby energie - hlavní cílové oblasti, základní legislativa/dokumenty Modifikace klíčových ekonomických ukazatelů, systém národního účetnictví a rozvoj soustavy indikátorů udržitelného rozvoje.Příklady aplikace ve vybraných členských zemích EU

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.