118-0058/01 – Regionální ekonomika (Regek)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu budete schopni: * identifikovat základní přístupy k lokalizaci hospodářských subjektů * vysvětlit, jakým způsobem se utvářejí prostorové struktury * diskutovat vývoj městských systémů * analyzovat lokalizační rozhodování firem a domácností * používat metody typické pro lokalizační rozhodování

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními přístupy k lokalizačnímu chování a rozhodování ekonomických subjektů. Zákonitosti lokalizace ekonomických subjektů jsou přitom odvozovány jak na základě analýz lokalizačního chování izolovaných subjektů, tak také ve vazbě na interakce s ostatními subjekty. Lokalizace ekonomických subjektů je přitom základnou pro formování prostorových struktur.

Povinná literatura:

1. Blažek, J., Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. 2. Maier, G., Tödtling, F.: Regionálna a urbanistická ekonomika. 1. díl. Teória lokalizácie a priestorová štruktúra. ELITA, Bratislava 1997, 238 s. ISBN 80-8044- 044-1.

Doporučená literatura:

4. Vanhove, N., Klaassen, L.H.: Regional Policy - A European Approach. Avenbury, Gower Publishing Company Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2. 5. Lacko, R.: Náčrt vývinu priestrovej ekonomiky. Slovenská akadémia vied, Bratislava 1969, 271 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Lokalizační rozhodování a jejich analýzy. Lokalizační rozhodování podniku. Podnik nebo domácnost jako otevřený systém a trhy. 2.Neoklasický, behavioristický a strukturální přístup k lokalizačním analýzám. Faktory k výběru lokalit, jejich vývoj a význam. 3.Úloha dopravních nákladů při lokalizaci – neoklasický přístup. Dopravní náklady a cena. Optimální loklaizace. 4.Vliv dopravních nákladů na objem výroby a používanou technologii. Vliv nasazování výrobních faktorů a použitá technologie v prostoru. 5.Dopravní náklady a prostorový monopol. Strategie jednotné ceny z místa vyskladnění. Strategie jednotné spotřebitelské ceny. Cenová diskriminace. 6.Organizační struktura, technologie podniku a lokalizace. Typy podnikových organizačních struktur a lokalizační chování. 7.Lokalizační chování velkých a malých podniků. Prostorové aspekty podnikatelství a podnikové sítě. 8.Teorie výrobkové cyklu a prostorové dopady. „Nový“ průmysl a regionální centra růstu. 9.Interakce lokalit: atraktivnost a konkurence. Disperzní a koncentrované lokalizační modely. Mechanismy podporující koncentraci a disperzi hospodářské aktivity. 10.Aglomerační efekty a jejich hospodářský význam. Optimální velikost měst. 11.Vzájemné vztahy ekonomických subjektů a vytváření prostorových struktur. Von Thunenova teorie využívání půdy. 12.Teorie struktury města. Optimalizace a lokalizační rozhodování domácností. 13.Sídelní struktura a městské systémy. Teorie centrálních míst. Teorie městských systémů. 14.Modely rozvoje měst. Vývojové etapy a jejich aplikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 15  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku