118-0058/01 – Regional Economics (Regek)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvování předmětu budete schopni: * identifikovat základní přístupy k lokalizaci hospodářských subjektů * vysvětlit, jakým způsobem se utvářejí prostorové struktury * diskutovat vývoj městských systémů * analyzovat lokalizační rozhodování firem a domácností * používat metody typické pro lokalizační rozhodování

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními přístupy k lokalizačnímu chování a rozhodování ekonomických subjektů. Zákonitosti lokalizace ekonomických subjektů jsou přitom odvozovány jak na základě analýz lokalizačního chování izolovaných subjektů, tak také ve vazbě na interakce s ostatními subjekty. Lokalizace ekonomických subjektů je přitom základnou pro formování prostorových struktur.

Compulsory literature:

1. Blažek, J., Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. 2. Maier, G., Tödtling, F.: Regionálna a urbanistická ekonomika. 1. díl. Teória lokalizácie a priestorová štruktúra. ELITA, Bratislava 1997, 238 s. ISBN 80-8044- 044-1.

Recommended literature:

4. Vanhove, N., Klaassen, L.H.: Regional Policy - A European Approach. Avenbury, Gower Publishing Company Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2. 5. Lacko, R.: Náčrt vývinu priestrovej ekonomiky. Slovenská akadémia vied, Bratislava 1969, 271 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

.Lokalizační rozhodování a jejich analýzy. Lokalizační rozhodování podniku. Podnik nebo domácnost jako otevřený systém a trhy. 2.Neoklasický, behavioristický a strukturální přístup k lokalizačním analýzám. Faktory k výběru lokalit, jejich vývoj a význam. 3.Úloha dopravních nákladů při lokalizaci – neoklasický přístup. Dopravní náklady a cena. Optimální loklaizace. 4.Vliv dopravních nákladů na objem výroby a používanou technologii. Vliv nasazování výrobních faktorů a použitá technologie v prostoru. 5.Dopravní náklady a prostorový monopol. Strategie jednotné ceny z místa vyskladnění. Strategie jednotné spotřebitelské ceny. Cenová diskriminace. 6.Organizační struktura, technologie podniku a lokalizace. Typy podnikových organizačních struktur a lokalizační chování. 7.Lokalizační chování velkých a malých podniků. Prostorové aspekty podnikatelství a podnikové sítě. 8.Teorie výrobkové cyklu a prostorové dopady. „Nový“ průmysl a regionální centra růstu. 9.Interakce lokalit: atraktivnost a konkurence. Disperzní a koncentrované lokalizační modely. Mechanismy podporující koncentraci a disperzi hospodářské aktivity. 10.Aglomerační efekty a jejich hospodářský význam. Optimální velikost měst. 11.Vzájemné vztahy ekonomických subjektů a vytváření prostorových struktur. Von Thunenova teorie využívání půdy. 12.Teorie struktury města. Optimalizace a lokalizační rozhodování domácností. 13.Sídelní struktura a městské systémy. Teorie centrálních míst. Teorie městských systémů. 14.Modely rozvoje měst. Vývojové etapy a jejich aplikace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 15  0
                Other task type Other task type 10  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner