118-0060/01 – Regionální rozvoj (REGROZ)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2001/2002
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlovat faktory a procesy teoretických přístupů k rozvoji regionu a regionů. Zhodnotit a kritizovat aspekty probíhajících strukturálních procesů v regionech v průběhu času. Formulovat a tvořit podmínky pro utváření moderního regionálního prostředí. Uspořádat vlivy chování podniků na rozvoj regionů. Diskutovat o základních pojmech a vyhodnotit aplikace rozvojových přístupů u světových a evropských regionů.

Vyučovací metody

Anotace

Změny prostorových struktur a jejich funkcí v průběhu času, Region a regionaloizace, Regionální rozvoj a jeho determinanty, Teorie exportní báze, Input-output analýza jednoho regionu a dvou typů regionů, Vyrovnávání růstu regionu prostřednictvím přesunu faktorů a interregionálního obchodu, Koncepce pólů růstů, Model centrum-periferie, Regiony a koncepce „nové teorie růstu“, Faktory regionálních rozdílů v inovacích, Regionální specifika regulační teorie,Flexibilní specializace v „industrial districts“.

Povinná literatura:

1. MAIER, G., TÖDTLING, F. Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Elita, 1998. 314 s. ISBN 80-8044-049-2. 2. MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. (2006), Velký anglicko-česká slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 960 s. ISBN 80-248-1117-0. 3. VANHOVE, N., KLAASSEN, L. H. Regional Policy - European Approach. Avenburg, …, Gower Publisching Company Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2. 4. WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J. a kol. Regionální rozvoj - Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie strategie a programování. Praha: LINDE, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0.

Doporučená literatura:

5. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. 6. LACKO, R. Náčrt vývinu priestorvej ekonomiky. Teória a prax kapitalistických krajín. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1969. 271 s. 7. MALINOVSKÝ, J. Sylaby přednášek a seminářů k předmětu Regionální rozvoj. Internetová EkF VŠB - TU Ostrava, 2006. 83 s. 8. MALINOVSKÝ, J. Prezentace přednášek předmětu Regionální rozvoj. Internetová síť EkF VŠB - TU Ostrava. Ostrava, 2008. 110 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Rozdílnost a podobnost regionálních struktur. Změny prostorových struktur a jejich funkcí v průběhu času. Staré průmyslové regiony a rozvojové regiony. 2. Region a regionaloizace. Supra-, sub- a trans-nacionální regiony. Společné znaky a kriteria homogenity a funkčnosti regionů. 3. Regionální rozvoj a jeho determinanty. Rozvoj a hospodářský růst. Magický pětiúhelník rozvoje. Regionální rozvojový proces, jeho základní ekonomické souvislosti a produkční funkce. 4. Poptávkově orientované koncepce regionálního rozvoje. Teorie exportní báze. Exportní multiplikační efekt a regionální důchod. 5. Regionální input-output analýza. Popis struktury a vztahů poptávky a nabídky v IO-tabulce. Primární, sekundární a celkové hospodářské efekty jednoho regionu. 6. Aplikace IO-modelu na dva typy regionů. Struktura multi- a interregionálního IO-modelu. Stabilizační mechanismy IO-modelu. 7. Neoklasický přístup k regionálnímu rozvoji. Úloha akumulace kapitálu jednoho uzavřeného regionu. Vyrovnávání růstu regionu prostřednictvím přesunu faktorů a interregionálního obchodu. 8. Koncepce divergentního vývoje v regionu. Základní znaky teorie polarizace. Koncepce pólů růstů. Model centrum-periferie. 9. „Nové teorie růstu“ a regionální rozvoj. Růstové aspekty technického pokroku. Základní znaky a regionální důsledky nejdůležitějších koncepcí „nové teorie růstu“. 10. Inovační koncepce růstu. Inovace, inovační procesy a síťové vztahy. Faktory regionálních rozdílů v inovacích: charakter regionální prostředí, podnikových struktur, funkcí a podnikatelských strategií. 11. Regionální hospodářský rozvoj v globálních souvislostech. Regionální specifika regulační teorie (režimy akumulace a sociální regulace). Regionální projevy vývoje konkurenční hospodářství. Flexibilní specializace v „industrial districts“. Empirické pozorování inovací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku