118-0060/01 – Regional Development (REGROZ)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits5
Subject guarantorIng. Jan Malinovský, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2001/2002
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Interpret as factors and processes of theoretical access to development of region and regions. Assess and criticise aspect of current of structural processes in region over time. Formulate and create conditions for formation of modern regional environment. Arrange effect of behaviour firm on development region. Argue about basic concepts and evaluate of application developing access off world's and European region.

Teaching methods

Summary

This subject concentrates on the exploration of the development of spatial economic structures. While location analysis depicts the rules of the location of individual economic subjects, this course deals with the development of whole regions. The attention is focused also on interregional disparities as a cause of the birth of regional policy.

Compulsory literature:

1.Vanhove,N. - Klaassen,L.H.: Regional Policy - European Approach. Avenbury, Gower Publishing Company Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2. 2.Armstrong, H. – Taylor, J.: Regional economics and policy. Harvester Wheatsheaf, 1993. ISBN 0-7450-1439-9.

Recommended literature:

5. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. 6. LACKO, R. Náčrt vývinu priestorvej ekonomiky. Teória a prax kapitalistických krajín. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1969. 271 s. 7. MALINOVSKÝ, J. Sylaby přednášek a seminářů k předmětu Regionální rozvoj. Internetová EkF VŠB - TU Ostrava, 2006. 83 s. 8. MALINOVSKÝ, J. Prezentace přednášek předmětu Regionální rozvoj. Internetová síť EkF VŠB - TU Ostrava. Ostrava, 2008. 110 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod. Rozdílnost a podobnost regionálních struktur. Změny prostorových struktur a jejich funkcí v průběhu času. Staré průmyslové regiony a rozvojové regiony. 2. Region a regionaloizace. Supra-, sub- a trans-nacionální regiony. Společné znaky a kriteria homogenity a funkčnosti regionů. 3. Regionální rozvoj a jeho determinanty. Rozvoj a hospodářský růst. Magický pětiúhelník rozvoje. Regionální rozvojový proces, jeho základní ekonomické souvislosti a produkční funkce. 4. Poptávkově orientované koncepce regionálního rozvoje. Teorie exportní báze. Exportní multiplikační efekt a regionální důchod. 5. Regionální input-output analýza. Popis struktury a vztahů poptávky a nabídky v IO-tabulce. Primární, sekundární a celkové hospodářské efekty jednoho regionu. 6. Aplikace IO-modelu na dva typy regionů. Struktura multi- a interregionálního IO-modelu. Stabilizační mechanismy IO-modelu. 7. Neoklasický přístup k regionálnímu rozvoji. Úloha akumulace kapitálu jednoho uzavřeného regionu. Vyrovnávání růstu regionu prostřednictvím přesunu faktorů a interregionálního obchodu. 8. Koncepce divergentního vývoje v regionu. Základní znaky teorie polarizace. Koncepce pólů růstů. Model centrum-periferie. 9. „Nové teorie růstu“ a regionální rozvoj. Růstové aspekty technického pokroku. Základní znaky a regionální důsledky nejdůležitějších koncepcí „nové teorie růstu“. 10. Inovační koncepce růstu. Inovace, inovační procesy a síťové vztahy. Faktory regionálních rozdílů v inovacích: charakter regionální prostředí, podnikových struktur, funkcí a podnikatelských strategií. 11. Regionální hospodářský rozvoj v globálních souvislostech. Regionální specifika regulační teorie (režimy akumulace a sociální regulace). Regionální projevy vývoje konkurenční hospodářství. Flexibilní specializace v „industrial districts“. Empirické pozorování inovací.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Other task type Other task type 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner