118-0060/02 – Regionální rozvoj (REGROZ)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlovat faktory a procesy teoretických přístupů k rozvoji regionu a regionů. Zhodnotit a kritizovat aspekty probíhajících strukturálních procesů v regionech v průběhu času. Formulovat a tvořit podmínky pro utváření moderního regionálního prostředí. Uspořádat vlivy chování podniků na rozvoj regionů. Diskutovat o základních pojmech a vyhodnotit aplikace rozvojových přístupů u světových a evropských regionů.

Vyučovací metody

Anotace

Změny prostorových struktur a jejich funkcí v průběhu času, Region a regionaloizace, Regionální rozvoj a jeho determinanty, Teorie exportní báze, Input-output analýza jednoho regionu a dvou typů regionů, Vyrovnávání růstu regionu prostřednictvím přesunu faktorů a interregionálního obchodu, Koncepce pólů růstů, Model centrum-periferie, Regiony a koncepce „nové teorie růstu“, Faktory regionálních rozdílů v inovacích, Regionální specifika regulační teorie,Flexibilní specializace v „industrial districts“.

Povinná literatura:

1. MAIER, G., TÖDTLING, F. Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Elita, 1998. 314 s. ISBN 80-8044-049-2. 2. MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. (2006), Velký anglicko-česká slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 960 s. ISBN 80-248-1117-0. 3. VANHOVE, N., KLAASSEN, L. H. Regional Policy - European Approach. Avenburg, …, Gower Publisching Company Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2. 4. WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J. a kol. Regionální rozvoj - Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie strategie a programování. Praha: LINDE, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0.

Doporučená literatura:

5. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. 6. LACKO, R. Náčrt vývinu priestorvej ekonomiky. Teória a prax kapitalistických krajín. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1969. 271 s. 7. MALINOVSKÝ, J. Sylaby přednášek a seminářů k předmětu Regionální rozvoj. Internetová EkF VŠB - TU Ostrava, 2006. 83 s. 8. MALINOVSKÝ, J. Prezentace přednášek předmětu Regionální rozvoj. Internetová síť EkF VŠB - TU Ostrava. Ostrava, 2008. 110 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod. Rozdílnost a podobnost regionálních struktur. Změny prostorových struktur a jejich funkcí v průběhu času. Staré průmyslové regiony a rozvojové regiony. 2. Region a regionaloizace. Supra-, sub- a trans-nacionální regiony. Společné znaky a kriteria homogenity a funkčnosti regionů. 3. Regionální rozvoj a jeho determinanty. Rozvoj a hospodářský růst. Magický pětiúhelník rozvoje. Regionální rozvojový proces, jeho základní ekonomické souvislosti a produkční funkce. 4. Poptávkově orientované koncepce regionálního rozvoje. Teorie exportní báze. Exportní multiplikační efekt a regionální důchod. 5. Regionální input-output analýza. Popis struktury a vztahů poptávky a nabídky v IO-tabulce. Primární, sekundární a celkové hospodářské efekty jednoho regionu. 6. Aplikace IO-modelu na dva typy regionů. Struktura multi- a interregionálního IO-modelu. Stabilizační mechanismy IO-modelu. 7. Neoklasický přístup k regionálnímu rozvoji. Úloha akumulace kapitálu jednoho uzavřeného regionu. Vyrovnávání růstu regionu prostřednictvím přesunu faktorů a interregionálního obchodu. 8. Koncepce divergentního vývoje v regionu. Základní znaky teorie polarizace. Koncepce pólů růstů. Model centrum-periferie. 9. „Nové teorie růstu“ a regionální rozvoj. Růstové aspekty technického pokroku. Základní znaky a regionální důsledky nejdůležitějších koncepcí „nové teorie růstu“. 10. Inovační koncepce růstu. Inovace, inovační procesy a síťové vztahy. Faktory regionálních rozdílů v inovacích: charakter regionální prostředí, podnikových struktur, funkcí a podnikatelských strategií. 11. Regionální hospodářský rozvoj v globálních souvislostech. Regionální specifika regulační teorie (režimy akumulace a sociální regulace). Regionální projevy vývoje konkurenční hospodářství. Flexibilní specializace v „industrial districts“. Empirické pozorování inovací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku