118-0061/02 – Lokalizační podmínky podnikatelských subjektů ()

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuRNDr. Osvald Milerski, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Osvald Milerski, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIL30 RNDr. Osvald Milerski, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Poskytnout posluchačům znalosti o podmínkách lokalizace podnikatelských subjektů, o jejich odlišnostech v jednotlivých regionech a lokalitách. Informovat o změnách významu jednotlivých lokalizačních podmínek k nimž dochází v důsledku vědeckotechnického pokroku a zejména ekonomické globalizace.

Povinná literatura:

Milerski,O., Vliv globalizace na lokalizační rozhodování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, EkF, 2004 Milerski, O. Regiony v procesu ekonomické globalizace. In Ekonomické, ekologické a sociální aspekty transformačních procesů průmyslových regionů v integrující se Evropě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2004, s. ISBN 80-248-0663-0 Viturka, M. a kol. Investiční atraktivita vybraných měst České republiky. Brno:MU Ekonomicko-správní fakulta, 1998 Viturka, M. a kol. Zahraniční investice a strategie regionálního rozvoje. Brno:Ekonomicko-správní fakulta MU, 2000 Program na podporu rozvoje průmyslových zón 2001 – 2006. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2000 The competitiveness of European enterprises in the face of globalization – how it can be encouraged. Brussels: Commission of the European Communities, 1999 Yip, G. S. Total Global Strategy. Los Angeles: University of California, 1992 Zpráva o lidském rozvoji – Česká republika 1996. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Lokalizační podmínky a lokalizační faktory. Měnící se role (váha,význam) lokalizačních faktorů. Tvrdé a měkké lokalizační faktory. Lokalizační podmínky v územním marketingu. Typologie lokalizačních podmínek a lokalizačních faktorů. 2.Doprava jako součást lokalizačních podmínek. Silniční doprava. Železniční doprava. Letecká doprava. Vliv dopravní infrastruktury na lokalizační atraktivitu území. 3.Pracovní síly. Požadavky na pracovní síly Pracovní náklady. Kvalifikace pracovních sil. 4.Pozemky a pozemková politika. Cíle a mechanismy pozemkové politiky v EU. Pozemková politika v ČR a její mechanismy. Oceňování pozemků, cenové mapy. Ekonomické hodnocení ekologických funkcí. Úloha průmyslových zón v lokalizační politice. 5.Zásobování vodou. Kvantitativní a kvalitativní hodnocení vodních zdrojů –SVHB. Místně diferencovaná cena vody. Odvádění a čištění odpadních vod. 6.Životní prostředí a kvalita života. Poškození přírodních prvků životního prostředí. Obytné prostředí. Vliv dopravy na životní prostředí. 7.Vláda a orgány samosprávy. Podněty pro přilákání velkých investorů. Ovlivňování podnikatelského prostředí. Úloha samosprávných orgánů při lokalizaci investic. 8.Vliv globalizace na lokalizační rozhodování. Hlavní rysy globalizace. Rostoucí význam velkých měst, metropolizace. Nové lokalizační požadavky. 9.Globální lokalizace podnikatelských činností. Vliv internetu na globální lokalizaci. Role státu v lokalizaci(tradiční role, globální strategický význam z hlediska lokalizace). Role měnových kursů. 10.Výhody z globální lokalizace. Snižování nákladů. Zvyšování kvality. Posilování preferencí u klientů. Růst konkurenceschopnosti. 11.Nevýhody globální lokalizace. Zmenšení citlivosti na potřeby klientů. Vzrůst kursovního rizika. Zvětšené riziko vzniku konkurentů. Těžkosti spojené s řízením článků řetězu přidané hodnoty. 13.Převaha strategická a převaha komparativní. Globální lokalizace služeb. Informační služby. Budoucí lokalizace center služeb. Globální lokalizace článků řetězce přidané hodnoty podniků služeb. 14.Lokalizace jednotlivých článků činností. Globální financování. Globální výzkum a rozvoj. Globální zásobování. Globální výroba. Globální distribuce a logistika. 15.Konkurenční převaha vznikající lokalizací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku