118-0064/01 – Analýza dat v regionalistice (ANDAR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami sběru dat a se základními informačními zdroji dat za regiony Dále bude pozornost věnována analýze výše uvedených dat pomocí základních statistických metod a následné prezentaci výsledků. Předmět je orientován prakticky a klade důraz na práci s reálnými daty. Studenti během semestru vypracují případovou studii pro zadaný region, kterou budou na závěr samostatně prezentovat. Při výuce se bude pracovat v programovém prostředí MS-Excel a SPSS.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami sběru dat a se základními informačními zdroji dat za regiony Dále bude pozornost věnována analýze výše uvedených dat pomocí základních statistických metod a následné prezentaci výsledků. Předmět je orientován prakticky a klade důraz na práci s reálnými daty. Studenti během semestru vypracují případovou studii pro zadaný region, kterou budou na závěr samostatně prezentovat. Při výuce se bude pracovat v programovém prostředí MS-Excel a SPSS

Povinná literatura:

Hančlová, J. - Tvrdý, L. et al. Modelování a klasifikace regionálních trhů práce. (Monografie) Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002, s. 150. ISBN 80-248-0220-1. a literatura v moodle

Doporučená literatura:

Isard, W. et al.. Methods in Regional Analysis: an Introduction to Regional Science. Cambridge: MIT Press. 1960. Norušic, M.J. SPSS 10.0: Guide to Data Analysis. New Jersey: Prentice Hall. 2000. ISBN 0-13-029204-4 Paelinck, H. J. - Nijkamp, P. Operational Theory and Method in Regional Economics. 1st ed. Farnbrough: Saxon House Studies, 1975. 473 p. ISBN 0-347-01117-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kvantitativní metody v regionalistice a zdroje dat 2. Základy práce s regionálními deskriptory 3. Pokročilejší práce s regionálními deskriptory 4. Prezentace regionálních deskriptorů 5. Klasifikace regionů 6. Analýza vztahů mezi deskriptory regionů 7. Analýzy a predikce vývoje regionů 8. Analýza odvětvové struktury v kraji 9. Zpracování dotazníkových šetřeních

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Projekt Projekt 55  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku