118-0065/01 – Environmentální management v EU (EUMAN)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.Garant verze předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ROZ06 Ing. Karel Rozehnal
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: - definovat předmět, cíle a principy environmentální politiky, - zvolit odpovídající typ environmentálního indikátoru pro integraci environmentálních aspektů do ostatních politik, - interpretovat hlavní výsledky v rozvoji mezinárodní environmentální politiky, - demonstrovat stručně historii environmentálních akčních programů EU, - shrnout prioritní oblasti, cíle a strategické přístupy 6.environmentálního akčního programu ES "Prostředí 2010: Naše budoucnost, Naše volba". - charakterisovat strategii udržitelného rozvoje EU navazující na Lisabonskou strategii

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s historií vývoje strategických cílů a nástrojů environmentální politiky EU v kontextu formování mezinárodní environmentální politiky. Studenti získají poznatky o legislativním rámci environmentálního řízení směrem k udržitelnému rozvoji, základních principech a nástrojích uplatňovaných jak v mezinárodním měřítku, tak zejména v rámci EU. Seznámí se s dosaženými výsledky a hlavními směry prohlubování strategie a nástrojů pro dosažení environmentálních cílů v příštím období. Závěr je zaměřen na charakteristiku vývoje přibližování environmentální politiky ČR k politice EU .

Povinná literatura:

1.DRASTICHOVÁ Magdaléna a Marcella ŠIMÍČKOVÁ. Výukové moduly: Environmentální politika; Mezinárodní environmentální politika; Environmentální management v EU. Inkubátor regionálních specialistů aneb inovace univerzitních regionálních studií CZ.1.07/2.2.00/15.0116. Ostrava, 2011. 2.EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru A Výboru regionů. Akční program Společenství pro životní prostředí – závěrečné hodnocení. KOM(2010) 2020 v konečném znění. V Bruselu dne 31. 8. 2011. Dostupné z www: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0531:FIN:CS:PDF 3.EUROSTAT and EUROPEAN COMMISSION. Sustainable Development in the European Union. 2011 Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011. ISBN 978-92-79-18516-8.

Doporučená literatura:

1. UNEP. Keeping Track of Our Changing Environment. From Rio to Rio+20 (1992-2012) (DEW/1234/NA). OECD, 2011. 99 s. ISBN: 978-92-807-3190-3. Dostupné z www: http://www.unep.org 2. UNEP. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication - A Synthesis for Policy Makers, UNEP, 2011. 44 s. Dostupné z www: http://www.unep.org/greeneconomy

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod - vznik a vývoj environmentalismu 2. Úloha environmentální politiky a proces její tvorby 3. Cíle, principy a nástroje environmentální politiky 4. Vznik a vývoj mezinárodní environmentální politiky /MEP/ 5. Rozvoj mezinárodní politiky udržitelného rozvoje 6. Počátky formování environmentální politiky v EU 7. Vývoj environmentální politiky EU v období do roku 1990 8. Politika Evropské unie „směrem k udržitelnosti“ - první vlna procesu integrace 9. Prohlubování integračního procesu a legislativní rámec politiky k udržitelnosti 10.Třetí vlna politiky integrace environmentálních cílů do ostatních politik EU 11.Zahájení nové vlny integračního procesu - Helsinský summit 12.Životní prostředí 2010 : „Naše budoucnost , naše volba" - Prioritní oblasti, klíčové přístupy 13.Stockholmský summit a jeho závěry 14.Závěry z Cardiffu - Helsink a Joteborgu -kompletace Lisabonské strategie EU Prohlubování politického procesu v období do roku 2010

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku