118-0070/01 – Regionální ekonomická analýza a prognóza ()

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO036 Ing. Petr Brozda
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení studentů s problematikou předmětu tak, aby si osvojili smysl, cíle, základní postupy a metody ekonomické analýzy a prognózy s důrazem na regionální aspekty a regionální specifika a získali přehled o možnostech jejich praktického uplatňování při formování regionálních hospodářských politik, při zpracování strategických a programových dokumentů rozvoje regionů, zkoumání regionálních disparit, provádění meziregionálních a mezinárodních srovnáváních a pod.) Pozornost je proporcionálně věnována systémovým a metodickým aspektům ekonomických analýz, metodám a postupům jejich vypracování, jejich podobě a vypovídací schopnosti potřebnými pro ekonomické rozhodování a prognostickou praxi. Ve výkladu prognostické praxe je kladen důraz na pochopení teoretických a metodických základů prognózování, problémů spolehlivosti a vypovídací schopnosti prognóz, aspektů jejich zadávání a možností jejich praktického využívání. Součástí výuky je také zvládnutí vybraných analytických a prognostických metod často využívaných v ekonomické a manažerské praxi a seznámení studentů s významnými prognózami prováděnými v ČR i na mezinárodní úrovni, s regionálními prognózami OECD a s jejich využitím v hospodářské praxi.

Povinná literatura:

1. Jílek, J.: Metody mezinárodního srovnávání, VŠE, Praha 1996 2. Kol.: Úvod do regionálních věd a veřejné správy, CODEX Bohemia, Praha 1998 3. Kutscherauer, A.: Makroekonomická analýza a prognóza (studijní texty), VŠB- TU, Ostrava 2000 4. Kutscherauer, A.: Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní učební texty), VŠB-TU, Ostrava 2001 5. Petrášek, F.: Základy hospodářské prognostiky, část I. VŠE, Praha 1994 6. Plchová, B.: Analytické a prognostické metody v mezinárodním obchodě, VŠE, Praha 1995 7. Souček, E., Blatná, D., Hindls, R.: Analýza hospodářské konjunktury. VŠE, Praha 1994 8. Spěváček, V.: Makroekonomická analýza a prognóza. VŠE, Praha 1999 9. Vincúr, P.: Základy makroekonomickej analýzy. KON-PRESS, Bratislava 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí a cíle ekonomické analýzy a prognózy. 2. Obsah a struktura ekonomické analýzy, základní analytické ukazatele. Statistika jako základní informační zdroj ekonomické analýzy. Národní účetnictví. 3. Analýza časových řad. Empirické konjunkturní analýzy, speciální konjunkturní šetření a zpracování výsledků těchto šetření. 4. Analýza výroby - význam a postavení procesu výroby, vývoj výroby ve vyspělých ekonomikách a v zemích, jež procházejí transformací ekonomiky, strukturální změny ve výrobě. 5. Ekonomická úroveň země, národohospodářská poptávka, vztah nabídky a poptávky, ekonomická rovnováha, inflace, státní rozpočet, měnový vývoj. 6. Zahraniční obchod a vnější rovnováha. Zaměstnanost a trh práce. 7. SWOT analýza 8. Prognostika jako nauka (teoretická východiska prognózování). Předmět prognostiky, terminologie, druhy prognóz a metody prognózování. 9. Prognostická praxe jako součást poznávací aktivity člověka. Informační hodnota prognostické praxe. 10. Logické hodnocení prognostické praxe. Základní typy predikcí, jejich logické hodnocení a pravdivostní ověřování (verifikace prognózy). 11. Prognostické metody a jejich klasifikace. Vybrané prognostické metody. 12. Prognózování vnějších ekonomických vztahů. Klasifikace metod, kombinace přístupů. Prognózování mezinárodního obchodu. 13. Významné současné komplexní modely prognózování vývoje světové ekonomiky. 14. Příklady analýz a prognóz (analýzy a prognózy vývoje ekonomiky ČR, mezinárodní komparativní analýzy, projekce OECD aj.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku