118-0071/01 – Regional Analysis and Forecasting ()

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRO036 Ing. Petr Brozda
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 90+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Pojetí a cíle ekonomické analýzy a prognózy. Obsah a struktura ekonomické analýzy, základní analytické ukazatele. Statistika jako základní informační zdroj ekonomické analýzy. Národní účetnictví. Analýza časových řad. Empirické konjunkturní analýzy. SWOT analýza, její účel, principy, možnosti a příklady využívání. Deskripce regionů.Deskriptor, jeho charakteristika, tvorba deskriptorů charakterizujících hospodářské regiony a umožňujících jejich srovnávání. Analýza ekonomického a sociálního vývoje regionů, regionální disparity, meziregionální komparace. Municipální analýzy, místní ad hoc průzkumy a účelové analýzy, analytický profil obce. Předmět prognostiky, terminologie, druhy prognóz a metody prognózování. Prognostická praxe jako součást poznávací aktivity člověka. Informační hodnota prognostické praxe. Základní typy predikcí, jejich logické hodnocení a pravdivostní ověřování (verifikace prognózy). Prognostické metody klasifikace metod, kombinace přístupů. Vybrané prognostické metody (metody extrapolace, metoda scénářů, ekonometrické modely, metody reflexivní a intuitivní, metody expertní). Příklady analýz a prognóz (analýzy prováděné při tvorbě programů rozvoje krajů, při tvorbě strategických plánů rozvoje měst, analýzy a prognózy vývoje ekonomiky ČR, mezinárodní komparativní analýzy, projekce apod.). Programování jako klíčová součást strategického řízení. Systémové a metodické začlenění programování v procesech strategického řízení. Uplatňování principů programování v politice soudržnosti EU a v realizaci regionální politiky a regionálního rozvoje ČR a jejích regionů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 25  0
                Other task type Other task type 20  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner