118-0071/02 – Regionální analýza a programování ()

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO036 Ing. Petr Brozda
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Zvládnutí základních systémových a metodických aspektů regionálních analýz a prognóz, metod a postupů jejich vypracování, podoby a vypovídací schopnosti analýz a prognóz pro rozhodování a prognostickou praxi. Seznámení studentů s programováním jako klíčové součásti strategického řízení a možnostmi jeho praktického uplatňování na evropské, celostátní, regionální a municipální úrovni ? při tvorbě regionální politiky, zpracování strategických a programových dokumentů apod..

Povinná literatura:

1. Jílek, J.: Metody mezinárodního srovnávání, VŠE, Praha 1996 2. Kutscherauer, A.: Regionální ekonomická analýza a prognóza (studijní texty), VŠB-TU, Ostrava 2002, http://www.akc-cz.com/ 3. Petrášek, F.: Základy hospodářské prognostiky, část I. VŠE, Praha 1994 4. Plchová, B.: Analytické a prognostické metody v mezinárodním obchodě, VŠE, Praha 1995 5. Program rozvoje kraje (PRK), Metodická příručka, DHV CR, Praha 2000, http://www.akc-cz.com/ 6. Souček, E., Blatná, D., Hindls, R.: Analýza hospodářské konjunktury. VŠE, Praha 1994 7. Spěváček, V.: Makroekonomická analýza a prognóza. VŠE, Praha 1999 8. Strategie regionálního rozvoje ČR; příloha č. 1: Základní údaje (deskriptory) charakterizující rozvoj jednotlivých krajů České republiky; příloha č. 3: Sledování regionálních rozdílů, MMR, Praha 2000, http://www.mmr.cz/ 9. Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky (metodická příručka), DHV CR, Praha 1996, http://www.akc-cz.com/

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Pojetí a cíle ekonomické analýzy a prognózy. Obsah a struktura ekonomické analýzy, základní analytické ukazatele. Statistika jako základní informační zdroj ekonomické analýzy. Národní účetnictví. Analýza časových řad. Empirické konjunkturní analýzy. SWOT analýza, její účel, principy, možnosti a příklady využívání. Deskripce regionů.Deskriptor, jeho charakteristika, tvorba deskriptorů charakterizujících hospodářské regiony a umožňujících jejich srovnávání. Analýza ekonomického a sociálního vývoje regionů, regionální disparity, meziregionální komparace. Municipální analýzy, místní ad hoc průzkumy a účelové analýzy, analytický profil obce. Předmět prognostiky, terminologie, druhy prognóz a metody prognózování. Prognostická praxe jako součást poznávací aktivity člověka. Informační hodnota prognostické praxe. Základní typy predikcí, jejich logické hodnocení a pravdivostní ověřování (verifikace prognózy). Prognostické metody klasifikace metod, kombinace přístupů. Vybrané prognostické metody (metody extrapolace, metoda scénářů, ekonometrické modely, metody reflexivní a intuitivní, metody expertní). Příklady analýz a prognóz (analýzy prováděné při tvorbě programů rozvoje krajů, při tvorbě strategických plánů rozvoje měst, analýzy a prognózy vývoje ekonomiky ČR, mezinárodní komparativní analýzy, projekce apod.). Programování jako klíčová součást strategického řízení. Systémové a metodické začlenění programování v procesech strategického řízení. Uplatňování principů programování v politice soudržnosti EU a v realizaci regionální politiky a regionálního rozvoje ČR a jejích regionů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku