118-0073/01 – Regionální politika (REGPO)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kategorizovat a formulovat argumenty pro uplatnění aktuálních přístupů k regionální politice. Porovnávat a interpretovat starší stále platné a nové objekty pro-inovačních a konkurenceschopných mechanismů pro konkrétní regiony. Generalizovat a vymýšlet hlavní části strategického postupu pro konkrétní situace. Plánovat, integrovat a řídit další nutné kroky v programování regionální politiky. Vysvětlovat a sestavit úlohy konkrétních institucí v regionální politice.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zakončuje posloupnost poznatků z regionální ekonomie tím, že se zaměřuje na uvedení do problematiky strategií, postupů a mechanismů provádění regionální politiky. Po shrnutí relevantních pojmů a vývoje východisek regionální politiky se představují základní teoretické přístupy a praktické zkušenosti z provádění regionální politiky v České republice, Evropě (vybraných států) a regionálních center světa. V seminářích se formou diskusí a prezentací představují vybrané případové situace z dané problematiky.

Povinná literatura:

1. WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J. A KOL. Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programovaní. Praha: LINDE PRAHA, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0. 2. MAIER, G., TÖDTLING, F. Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: ELITA, 1998. ISBN 80-8044-049-2. Str. 211–238. 3. MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 959 s. ISBN 80-248-1117-0. 4. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. Str. 156-176.

Doporučená literatura:

5. ADAMČÍK, S. Zdroje teorie regionální politiky a regionálního rozvoje. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-432-6. 198 s. 6. ARMSTRONG, H., TAYLOR, J. Regional economics and policy. London: Harvester Wheatsheaf, 1993. ISBN 0-7450-1439-9. 7. DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. s. 11-43, 45-57, 65-72. ISBN 80-7261-021-X. 8. HUČKA, M. Strukturální politika a její regionalizace. Ostrava: repronis, 2001. ISBN 80-86122-90-5. s. 50-61 RP ČR, s. 65-78. 9. KERN, J., MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. (eds.) Learning Regions in Theory and Practice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 227 s. ISBN 978-80-248-1464-3. 10. MALINOVSKÝ, J. Regionální politika. Teze přednášek. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekf, 2008. Dostupné na Intranet-u VŠB, Ekf. 11. PEARCE, D. W. MacMillanův slovník moderní ekonomie. Praha: VICTORIA PUBLISHING, a.s., 1995. s. 355. ISBN 80-85605-42-2. 12. VANHOVE, N., KLAASSEN, L. H. Regional Policy-European Approach. Avenburg, …: Gower Publisching Copany Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2. 13. WOKOUN R. Česká regionální politika v období vstupu do EU. Praha: VŠE v Praze, fakulta národohospodářská, 2003. ISBN 80-245-0517-7. 14. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 15. Příspěvky z kongresů ERSA. Dostupný na WWW: http://www.ersa.org/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: 1.Východiska regionální politiky Obecné a vymezení praktické používání pojmu region Skupiny aktérů (mikroekonomický a makroekonomické skupiny) a prostorové implikace Procesy splývání cílů, změny v provádění a pilíře (cíle, strategie, nástroje, instituce) 2.Vymezení regionální politiky Definice: obecná, česká, britská, rakouská a jejich zhodnocení Zdůvodnění regionálně-politických zásahů (ekonomické, sociální a ekologické) Shrnutí: Argumenty pro a proti regionální politice v procesu globalizace 3.Koncepce strategií regionální politiky Strategie orientovaná na mobilitu: rozvojové impulsy a dva teoretické přístupy •Neoklasický a Keynesiánský přístup: východiska, předpoklady a praktické využití Endogenní strategie: východiska přístupu, slabé a silné stránky a dvě koncepce •Inovační orientace endogenní strategie: dva cíle a jejich zajištění •Koncepce „učících se regionů“: nové regionální faktory, zaměření a kritika Selektivnost regionální politika: uplatňování vnější a vnitřní soudržnosti a provázanosti •Konkurenceschopná: orientace a cíle k vnějšímu prostředí •Pojišťovací: problémový region, tolerance k rozdílům a současné trendy Shrnutí: mechanismy, úloha rozdílů a faktorů, subjekty a aplikace regionální politiky 4.Regionální ekonomické intervence Členění nástrojů: věcné a podle působení a „tvrdé a měkké“ (podle Maiera) •Infrastrukturální pomůcky, finanční podněty, odrazující opatření, veřejné zakázky •Regionalizace fiskálních a monetárních mechanismů •Podle druhu vlivu, cílových adresátů a typu činnosti Regionální programy podpor: přehled konkrétních programů podpor ministerstev v ČR 5.Institucionální zajištění regionální politiky v ČR Programové regionální dokumenty: EU a ČR v ČR: výčet, obsah a úloha Sedm principů pravidla regionální politiky: jejich účinnost při rozvoji Východiska institucionálního zajištění: územní úrovně, decentralizace pravomocí v ČR 6.Regionální aspekty jistých změn a nové přístupy k managementu •Nejistoty managementu: není jen podnikový, není jediná správná organizace •Jisté změny: porodnost, disponibilní příjmy a vlivy globální konkurence na regiony. 7.Regiony, globalizace a případové studie Světové regionální aspekty: změny, propojování, liberalizace, lokalizace a perspektivy Případové studie: australský příklad, Hong Kong a vlny rozvoje skotského průmyslu Souvislosti, důsledky, případná řešení a asymetrie globalizace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 22  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 18  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku