118-0073/01 – Regional Policy (REGPO)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits5
Subject guarantorIng. Jan Malinovský, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Categorise and formulate arguments for exercise actual access to regional policy. Compare and interpret older always valid and new objects for-innovative and competitiveness mechanisms of regional policy for concrete regions. Generate and invent of main parts strategic progress for concrete situation. Plan, integrate and manager next necessary steps in programming of regional policy. Explain and set up of leading role of concrete institutions in regional policy.

Teaching methods

Summary

Subject close succession piece of knowledge from regional economics by, do you survey on introduce into problems strategy, progress and steering mechanism transaction regional policy. After recapitulation relevant notions and development starting point regional policy constitute basic theoretic avenues of approach and practical experience from implementation regional policy in The Czech republic, Europe (choice state) and regional centre world. In seminar forms discussion and presentation constitute choice case situation from given to problems.

Compulsory literature:

1. WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J. A KOL. Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programovaní. Praha: LINDE PRAHA, a.s., 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0. 2. MAIER, G., TÖDTLING, F. Regionálna a urbanistická ekonomika. Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: ELITA, 1998. ISBN 80-8044-049-2. Str. 211–238. 3. MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. 959 s. ISBN 80-248-1117-0. 4. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0384-5. Str. 156-176.

Recommended literature:

5. ADAMČÍK, S. Zdroje teorie regionální politiky a regionálního rozvoje. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 1994. ISBN 80-7078-432-6. 198 s. 6. ARMSTRONG, H., TAYLOR, J. Regional economics and policy. London: Harvester Wheatsheaf, 1993. ISBN 0-7450-1439-9. 7. DRUCKER, P. F. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. s. 11-43, 45-57, 65-72. ISBN 80-7261-021-X. 8. HUČKA, M. Strukturální politika a její regionalizace. Ostrava: repronis, 2001. ISBN 80-86122-90-5. s. 50-61 RP ČR, s. 65-78. 9. KERN, J., MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. (eds.) Learning Regions in Theory and Practice. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. 227 s. ISBN 978-80-248-1464-3. 10. MALINOVSKÝ, J. Regionální politika. Teze přednášek. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Ekf, 2008. Dostupné na Intranet-u VŠB, Ekf. 11. PEARCE, D. W. MacMillanův slovník moderní ekonomie. Praha: VICTORIA PUBLISHING, a.s., 1995. s. 355. ISBN 80-85605-42-2. 12. VANHOVE, N., KLAASSEN, L. H. Regional Policy-European Approach. Avenburg, …: Gower Publisching Copany Limited, 1987. ISBN 0-566-05413-2. 13. WOKOUN R. Česká regionální politika v období vstupu do EU. Praha: VŠE v Praze, fakulta národohospodářská, 2003. ISBN 80-245-0517-7. 14. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 15. Příspěvky z kongresů ERSA. Dostupný na WWW: http://www.ersa.org/.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova: 1.Východiska regionální politiky Obecné a vymezení praktické používání pojmu region Skupiny aktérů (mikroekonomický a makroekonomické skupiny) a prostorové implikace Procesy splývání cílů, změny v provádění a pilíře (cíle, strategie, nástroje, instituce) 2.Vymezení regionální politiky Definice: obecná, česká, britská, rakouská a jejich zhodnocení Zdůvodnění regionálně-politických zásahů (ekonomické, sociální a ekologické) Shrnutí: Argumenty pro a proti regionální politice v procesu globalizace 3.Koncepce strategií regionální politiky Strategie orientovaná na mobilitu: rozvojové impulsy a dva teoretické přístupy •Neoklasický a Keynesiánský přístup: východiska, předpoklady a praktické využití Endogenní strategie: východiska přístupu, slabé a silné stránky a dvě koncepce •Inovační orientace endogenní strategie: dva cíle a jejich zajištění •Koncepce „učících se regionů“: nové regionální faktory, zaměření a kritika Selektivnost regionální politika: uplatňování vnější a vnitřní soudržnosti a provázanosti •Konkurenceschopná: orientace a cíle k vnějšímu prostředí •Pojišťovací: problémový region, tolerance k rozdílům a současné trendy Shrnutí: mechanismy, úloha rozdílů a faktorů, subjekty a aplikace regionální politiky 4.Regionální ekonomické intervence Členění nástrojů: věcné a podle působení a „tvrdé a měkké“ (podle Maiera) •Infrastrukturální pomůcky, finanční podněty, odrazující opatření, veřejné zakázky •Regionalizace fiskálních a monetárních mechanismů •Podle druhu vlivu, cílových adresátů a typu činnosti Regionální programy podpor: přehled konkrétních programů podpor ministerstev v ČR 5.Institucionální zajištění regionální politiky v ČR Programové regionální dokumenty: EU a ČR v ČR: výčet, obsah a úloha Sedm principů pravidla regionální politiky: jejich účinnost při rozvoji Východiska institucionálního zajištění: územní úrovně, decentralizace pravomocí v ČR 6.Regionální aspekty jistých změn a nové přístupy k managementu •Nejistoty managementu: není jen podnikový, není jediná správná organizace •Jisté změny: porodnost, disponibilní příjmy a vlivy globální konkurence na regiony. 7.Regiony, globalizace a případové studie Světové regionální aspekty: změny, propojování, liberalizace, lokalizace a perspektivy Případové studie: australský příklad, Hong Kong a vlny rozvoje skotského průmyslu Souvislosti, důsledky, případná řešení a asymetrie globalizace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Laboratory work Laboratory work 22  0
                Other task type Other task type 18  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner