118-0074/02 – Geography of Europe (GeoEv)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits2
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Geografické přístupy a prostorové uspořádání - vědní struktura a zaměření geografie, prostorová teorie a geografická metodologie 2. Státotvorný proces a geopolitická situace Evropy - stát jako prostorový útvar geografického zájmu, obecné vlastnosti a klasifikační úrovně státu, proměny politické mapy světa 3. Evropa jako ekonomicky silný komplexně propojovaný prostor - všeobecná charakteristika světadílu, historie utváření evropské kultury a civilizace 4. Socioekonomickogeografické regiony evropských států s vyspělou tržní ekonomikou - makroregiony severní, západní a jižní Evropy, Evropská unie a integrační procesy 5. Socioekonomickogeografické regiony států východní a střední Evropy - makroregion střední Evropy, Česká republika a evropský hospodářský prostor, makroregion východní Evropy 6. Postavení a rozvojové možnosti evropského kontinentu - sociogeografická situace Evropy, výkonnost ekonomik evropských států, bezpečnostní architektura Evropy 7. Problémy současné Evropy a komplexní řád světa - kontinenty, světadíly, makroregiony a základní modely prostorového uspořádání dnešního světa, současná geopolitická situace, perspektivy rozvoje evropského kontinetu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (05) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner