118-0074/02 – Geografie Evropy (GeoEv)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity2
Garant předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je poskytnutí základních znalostí o geografickém pozadí světa a zejména prohloubení okruhu znalostí o socioekonomické váze evropského kontinentu, jeho jednotlivých států a vybraných regionů. Na politické mapě Evropy došlo za posledních deset let k výrazným proměnám, které dotvářejí dramatické události 20. století na tomto kontinentu. Vliv Evropy na okolní svět především v podmínkách globalizačních a integračních tendencí zůstává v mnoha směrech závažný.Stejně tak mimořádnou roli sehrávají aktivity v oblasti budování bezpečnostní architektury Evropy.

Povinná literatura:

Bičík,I.: Brinke,J.-Netopil R.: Geografie Evropy. SPN, Praha 1989, 323 s. Šotkovský, I.: Socioekonomická geografie v obecném přehledu. Ostrava, VŠB Technická univerzita Ostrava 1999, 196 s. Šotkovský, I.: Hospodářská geografie. Ostrava, VŠB Technická univerzita Ostrava 2002, 248 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Geografické přístupy a prostorové uspořádání - vědní struktura a zaměření geografie, prostorová teorie a geografická metodologie 2. Státotvorný proces a geopolitická situace Evropy - stát jako prostorový útvar geografického zájmu, obecné vlastnosti a klasifikační úrovně státu, proměny politické mapy světa 3. Evropa jako ekonomicky silný komplexně propojovaný prostor - všeobecná charakteristika světadílu, historie utváření evropské kultury a civilizace 4. Socioekonomickogeografické regiony evropských států s vyspělou tržní ekonomikou - makroregiony severní, západní a jižní Evropy, Evropská unie a integrační procesy 5. Socioekonomickogeografické regiony států východní a střední Evropy - makroregion střední Evropy, Česká republika a evropský hospodářský prostor, makroregion východní Evropy 6. Postavení a rozvojové možnosti evropského kontinentu - sociogeografická situace Evropy, výkonnost ekonomik evropských států, bezpečnostní architektura Evropy 7. Problémy současné Evropy a komplexní řád světa - kontinenty, světadíly, makroregiony a základní modely prostorového uspořádání dnešního světa, současná geopolitická situace, perspektivy rozvoje evropského kontinetu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku