118-0075/01 – Management regionů a obcí ()

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Získání základních znalostí o teorii, systému a metodách řízení (managementu) se zaměřením na specifické problémy regionálního a municipálního řízení. Poznání cílů, úkolů a specifik regionálního managementu; profilu, potřebných znalostí a dovedností regionálního manažera. Osvojení si základní postupů při uplatňování nástrojů, metod a technik reegionálního managementu. Řešení modelových situací a příkladů z praxe regionálního a municipálního managementu v České republice a v zemích Evropské unie.

Povinná literatura:

ADAMČÍK, S.: Regionální politika a management regionů, obcí a měst. Ostrava 2000. Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř, O.: Management, Rubico, Olomouc 2001 JEŽEK, J.: Regionální a městský management a marketing. Studijní materiály, ZČU, Plzeň 2004, http://www.svrr.zcu.cz HRON, J.,TICHÁ, I., DOHNAL, J.: Strategické řízení, Zemědělská univerzita, Praha 1998 KUTSCHERAUER, A.: Management regionů a obcí (Regionální management), Učební texty EkF Ostrava, 2004 http://web.telecom.cz/akc-cz/regman.htm SCHOLES, K., JOHNSON, G.: Cesty k úspěšnému podniku, Computer Press, Praha 2000 VANHOVE,N., KLAASSEN,L.H.: Regional Policy - European Approach. Avenburg, Gower Publisching Company Limited, 1987. Interní překlad, Ostrava, 1998. Vacek, J.: ZÁKLADY MANAGEMENTU, ZČU, Plzeň 2004, http://www.kip.zcu.cz/kursy/ZM/ Zákon o podpoře regionálního rozvoje, zákon č. 248/2000 Sb. ze dne 29.6.2000 Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky (Metodická příručka), MMR, Praha 1998 Vademecum : Plans and programming documents for the Structural Funds 2000-2006 Vanhove,N., Klaassen,L.H.: Regional Policy - European Approach. Avenburg, Gower Publisching Company Limited, 1987. Interní překlad, Ostrava, 1998.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do předmětu regionálního managementu. Geneze teorie managementu, role fenoménu managementu v moderní společnosti. Strategické řízení, nové paradigma, procesy strategického řízení. Marketingové řízení, marketing regionů a municipalit – cíle a nástroje region. marketingu. Specifika regionálního managementu – systémové, ekonomické a sociální aspekty. Městský (city) management. Management ve veřejné správě – úroveň státu, regionů, municipalit. Management ve veřejných službách a nevládních neziskových organizacích. Přístupy, metody, nástroje a techniky regionálního strategického managementu. Informace a poradenství, statistická služba, informační systémy a informační obsluha v regionálním managementu. Systémový a legislativní rámec managementu veřejné správy resp. regionálního managementu v ČR. Manažer, profese manažera, specifické požadavky na regionálního resp. municipálního manažera. Etika manažerské práce a její prosazování v praxi. Formování regionálního managementu v ČR jako součásti reformy veřejné správy. Aktuální otázky regionálního managementu v ČR

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku