118-0075/01 – Regional and Municipal Management ()

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Obtaining basic knowledge in theory, system and management methods focused on specific problems of regional and municipal management. Cognition of objectives, impositions and specifics of regional management; profile, knowledge needed and regional manager facilities. Adoption of basic process in applying tools, methods and techniques of regional management. Solving of case studies and examples from practical regional and municipal management in Czech Republic and European Union states.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do předmětu regionálního managementu. Geneze teorie managementu, role fenoménu managementu v moderní společnosti. Strategické řízení, nové paradigma, procesy strategického řízení. Marketingové řízení, marketing regionů a municipalit – cíle a nástroje region. marketingu. Specifika regionálního managementu – systémové, ekonomické a sociální aspekty. Městský (city) management. Management ve veřejné správě – úroveň státu, regionů, municipalit. Management ve veřejných službách a nevládních neziskových organizacích. Přístupy, metody, nástroje a techniky regionálního strategického managementu. Informace a poradenství, statistická služba, informační systémy a informační obsluha v regionálním managementu. Systémový a legislativní rámec managementu veřejné správy resp. regionálního managementu v ČR. Manažer, profese manažera, specifické požadavky na regionálního resp. municipálního manažera. Etika manažerské práce a její prosazování v praxi. Formování regionálního managementu v ČR jako součásti reformy veřejné správy. Aktuální otázky regionálního managementu v ČR

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Project Project 25  0 3
                Other task type Other task type 20  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.