118-0076/01 – Urbanizace a územní plánování (URBAUP)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Malinovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR47 Ing. Jarmila Horáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlovat vývoj a funkčnost uspořádání města (funkčních zón) v současných podmínkách. Interpretovat územně plánovací přístupy a principy ČR u konkrétních měst a regionů. Doporučovat využití územně plánovacích podkladů a dokumentů pro potřeby rozvoje regionů a měst.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět zahrnuje základní principy o systému územního plánování v ČR, vazby na strukturu městského organismu a funkční zóny města, zabývá se jak historickým vývojem stavby měst, tak problematikou územního rozvoje. Student získá přehled o struktuře územního plánování, o vývoji a funkčním uspořádání městského organismu.

Povinná literatura:

1. DOLEŽAL, J., MAREČEK, J., VOBOŘIL, O. Stavební zákon v teorii a v praxi. Praha: Linde, a.s., 1994. ISBN 99-00-01905-X. 4. vydání. Praha: Linde, 2006. 704. s. ISBN 80-7201-626-1. 2. MAIER, K. Územní plánování, skripta. Praha: ČVUT, fakulta architektury, 2000. 3. MAIER, K., ŘEZÁČ V. Ekonomika v území. Praha: ČVUT, fakulta architektury, 1997. 4. MEDEK, F. Technická infrastruktura měst a sídel. Praha: ČVUT Praha, 1997. ISBN 80-01-01558-0. 5. SÝKORA, J. Venkovský prostor. díl 1., A 2. Praha: ČVUT, Praha, 1997. ISBN 80-01-01810-5. 6. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a další související předpisy.

Doporučená literatura:

7. Časopisy: Urbanismus a územní rozvoj, Moderní obec, Veřejná správa. 8. Materiály dostupné na WWW: <HTTP://www.mmr.cz>.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Cíle a úkoly územního plánování východiska územního plánování, základní pojmy, současné úkoly a vývojové tendence formální a neformální metody územního plánování II. Územně relevantní vazby územního plánování územní plánování a pozemkové úpravy katastr nemovitostí a jeho funkce pro územní plánování III. Sektorové územní relevantní vazby územního plánování koordinující role územního plánování a princip vstřícnosti územní plánování a významné sektorové vazby v území, územní a krajinné plánování IV. Legislativa územního plánování v České republice základní právní normy a jejich nosné úkoly institucionální zabezpečení V. Územní plánování a regionální programy vztah územního plánování a rozvojových programů na úrovni regionů a obcí územní vazby k rozvojovým plánům podniků a institucí VI. Nástroje územního plánování soustava územně plánovacích podkladů a dokumentů regionální a lokální územně plánovacích podkladů a dokumentů VII. Územní plány a regulativy VIII. Městský urbanismus stručná typologie městských aglomerací a měst v Evropě a v ČR sídelní osy, středisková sídla, „sítění“ měst a zázemí města IX. Urbanistická a stavební struktura města funkce města, funkční, urbanistická a stavební struktura měst urbanistická struktura soudobých velkých měst v ČR, morfologie města X. Charakteristika funkčních složek města hlavní složky, vzájemné vazby - město jako bydliště a pracoviště, centrum správy atd. provozní a urbanistické vazby vybraných funkčních složek města XI. Charakteristika „technických“ složek města technická infrastruktura dopravní zařízení a telekomunikace XII. Venkovský prostor základy typologie venkovských prostorů a sídel, jejich hlavní urbanistické a stavební charakteristiky, struktura krajiny a změny v jejím uspořádání a využití XIII. Relevantního plánování v jiných evropských zemích odlišnosti ve vybraných zemích – SRN, Rakousko, Polsko EUREK a územní podklady pro přeshraniční spolupráci XIV. Konkrétní územně plánovací podklady, dokumenty a mechanismy příklady vybraných stupňů a typů územně plánovacích podkladů nebo dokumentů příklady projednávání a schvalování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku