118-0079/01 – Regionální a městský marketing (Regmark)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete schopni: * vysvětlit specifika městského a regionálního marketingu * diskutovat vznik, vývoj a současné uplatnění této disciplíny * analyzovat teritoriální marketing v praxi * identifikovat nástroje, metody a přístupy pro teritoriální marketing typické * popsat postavení teritoriálního marketingu v rámci územního rozvoje

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s úlohou a významem regionálního a městského marketingu pro územní rozvoj. Budou zde analyzovány důvody vzniku a rozšíření tohoto v současnosti se nesmírně dynamicky vyvíjejícího oboru. Pozornost bude věnována také prvkům a procesům, které náleží do regionálního a městského marketingu. Vedle teoretických aspektů a souvislostí marketingu regionů a měst nebude opomenuto ani jeho praktické uplatnění, protože to se postupně stává neoddělitelnou součástí řízení měst a regionů.

Povinná literatura:

Literatura: Základní 1. Rumpel, P.: Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. Ostravská univerzita. 2002. 2. Janečková, L. – Vaštíková, M.: Marketing měst a obcí. Grada Publishing. 1999. Další doporučená 3. Malinovský, J. – Kutscherauer, A. – Sucháček, J.: Management regionů a obcí. VŠB-TU. RCCV. 2003. 4. Payne, A.: Marketing služeb. Grada Publishing. 1996.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Základní vymezení městského a regionálního marketingu. Cíle, úkoly, typy a principy městského a regionálního (M a R) marketingu. Specifika M a R marketingu. Od tradičního marketingu k jeho teritoriální modifikaci. 2. Obecná východiska M a R marketingu. Fáze procesu a charakteristické rysy M a R marketingu. Financování, institucionální a organizační formy M a R marketingu. 3. Geneze hlavních proudů M a R marketingu. Vznik a vývoj M a R marketingu ve vyspělých zemích. Od fordismu k postfordismu. 4. Vznik a vývoj M a R marketingu v tranzitivních zemích. Specifika a odlišnosti od vyspělých zemí. Rámec aplikace M a R marketingu v ČR. 5. Identifikace marketingového prostředí měst a regionů. Vnější a vnitřní prostředí měst a regionů. Informační rámec, získávání údajů, jejich analýza, zpracování a interpretace. 6. Hledání postavení měst a regionů v konkurenčním prostředí. Tržní postavení (positioning). Segmentace a cílové skupiny. 7. Aplikace marketingového mixu. Vymezení produktu měst a regionů. Kvalita produktu měst a regionů. Úloha cen, distribuce a materiálního prostředí. Význam komunikačního mixu, lidských zdrojů, procesů a partnerství. 8. Média a města a regiony. Vliv celostátních a regionálních medií na život a image měst a regionů. 9. Metody a techniky marketingu M a R. Metody, techniky, modely a praktické postupy marketingu M a R. Socioekonomický rámec používaných metod. 10. Komplexní teritoriální marketing. Základní elementy a charakteristické rysy. 11. Implementace marketingu M a R. Strategie rozvoje měst a regionů a úloha marketingu M a R. 12. Případové studie a praxe marketingu M a R. Zavádění marketingu do řízení měst Moravskoslezského kraje (výsledky průzkumu). Marketing cestovního ruchu Moravskoslezského kraje. Konkrétní zjištění kladných a záporných prvků marketingu M a R.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Písemka Písemka 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 25  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku