118-0301/01 – Human Geography (SCEGEO)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits2
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main target of the subject of “Geography of Europe” is to give the basic knowledges about geographical background of the world and especially of the Europe and their countries and macro regions. The very much dramatic affairs are running on this continent for the last several decades. The students obtained much information about political, natural, social and economic potential of the Europe and their macro regions

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je poskytnutí základních znalostí o geografickém pozadí světa a zejména prohloubení okruhu znalostí o socioekonomické váze evropského kontinentu, jeho jednotlivých států a vybraných regionů. Na politické mapě Evropy došlo za posledních deset let k výrazným proměnám, které dotvářejí dramatické události 20. století na tomto kontinentu. Vliv Evropy na okolní svět především v podmínkách globalizačních a integračních tendencí zůstává v mnoha směrech závažný. Stejně tak mimořádnou roli sehrávají aktivity v oblasti budování bezpečnostní architektury Evropy.

Compulsory literature:

1. KNOX, P. L., AGNEW, J., MCCARTHY, L. The Geography of the World Economy. 6th ed. London: Routledge, 2014. ISBN-13: 978-1444184709.

Recommended literature:

1. FELLMANN, J. D., M. D. BJELLAND, A. GETIS and J. GETIS. Human Geography: Land-scapes of Human Activities. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2013. ISBN-13: 978-0078021466. 2. COE, Neil,‎ KELLY, Philip, YEUNG, Henry W. C. Economic Geography: A Contemporary Introduction. 2nd ed., New York, Oxford: Wiley-Blackwell Publishing, 2013. 576 s. ISBN 978-0-4709-4338-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vývoj socioekonomické geografie Metodologie socioekonomické geografie Vstup do teorie prostorových (geografických) systémů Vývoj a současnost politické mapy světa Stav a možnosti lidského zdroje Obecné znaky geografie světového hospodářství Centrálně-periferní systém světa Postavení České republiky ve světovém hospodářství Mezinárodní spolupráce a světová ekonomika v geoprostorových souvislostech

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (03) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.