118-0301/03 – Human Geography (SCEGEO)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main target of the subject of “Geography of Europe” is to give the basic knowledges about geographical background of the world and especially of the Europe and their countries and macro regions. The very much dramatic affairs are running on this continent for the last several decades. The students obtained much information about political, natural, social and economic potential of the Europe and their macro regions

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem předmětu je poskytnutí základních znalostí o geografickém pozadí světa a zejména prohloubení okruhu znalostí o socioekonomické váze evropského kontinentu, jeho jednotlivých států a vybraných regionů. Na politické mapě Evropy došlo za posledních deset let k výrazným proměnám, které dotvářejí dramatické události 20. století na tomto kontinentu. Vliv Evropy na okolní svět především v podmínkách globalizačních a integračních tendencí zůstává v mnoha směrech závažný. Stejně tak mimořádnou roli sehrávají aktivity v oblasti budování bezpečnostní architektury Evropy.

Compulsory literature:

Butlin, Robin A. a Robert A. Dodgshon. An historical geography of Europe.Oxford: Clarendon Press, 1998. ISBN: 0-19-874178-2.

Recommended literature:

1. JOHNSTON, R., J., D. GREGORY a D. M. SMITH. The Dictionary of Human Geography. 3rd. ed. Oxford: Blackwell Publishers, 1994. ISBN 0-631-18142-3. 2. HAGGETT, Peter. Geography: A Global Synthesis. Harlow: Pearson Education, 2001. ISBN 0-582-32030-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vývoj socioekonomické geografie Předmět a objekt jejího studia, vztah socioekonomické geografie k ostatním vědám, základní směry a přístupy socioekonomické geografie Metodologie socioekonomické geografie Techniky a metody výzkumu, metody socioekonomicko kartografické analýzy,oOstatní metody socioekonomické geografie Vstup do teorie prostorových (geografických) systémů Prostorový systém a krajinná sféra, prostorové cíle a hodnotový systém, prostorové procesy a činitelé rozvoje prostorových systémů Vývoj a současnost politické mapy světa Stát jako součást objektu studia socioekonomické geografie, základní vlastnosti a znaky státu, historický vývoj vzniku státních útvarů, stát jako politickoekonomický systém Stav a možnosti lidského zdroje Základní přístupy geografie obyvatelstva, prostorové znaky obyvatelstva a migrace, vývoj světové populace a její některé strukturální projevy Obecné znaky geografie světového hospodářství Ekonomická organizace a primární aktivita, přírodní zdroje a ekonomický růst Centrálně-periferní systém světa Evropa v socioekonomickém přehledu, severoamerický prostor a Latinská Amerika, asijsko-pacifický region budoucnosti, rozvojové země a světová geopolitická situace Postavení České republiky ve světovém hospodářství Všeobecně geografická charakteristika České republiky, Česká republika a evropský hospodářský prostor Mezinárodní spolupráce a světová ekonomika v geoprostorových souvislostech Všestranná součinnost v celosvětovém měřítku, integrační a globalizační procesy v současném světě, Geoprostorový pohled na světové hospodářství a úroveň vyspělosti

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner