118-0301/06 – Socioekonomická geografie (SCEGEO)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalosti studenta budou doplněné o základní poznatky k evropskému kontinentu. Budu definovány základní prostorové, sociální a ekonomické charakteristiky Evropy. Student získá základní poznatky o přírodních, sociálních a hospodářských rozdílech evropských států. Naučí se rozpoznávat celkovou rozdílnost Evropy a ostatních kontienntů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnutí základních znalostí o geografickém pozadí světa a zejména prohloubení okruhu znalostí o socioekonomické váze evropského kontinentu, jeho jednotlivých států a vybraných regionů. Na politické mapě Evropy došlo za posledních deset let k výrazným proměnám, které dotvářejí dramatické události 20. století na tomto kontinentu. Vliv Evropy na okolní svět především v podmínkách globalizačních a integračních tendencí zůstává v mnoha směrech závažný. Stejně tak mimořádnou roli sehrávají aktivity v oblasti budování bezpečnostní architektury Evropy.

Povinná literatura:

1. ŠOTKOVSKÝ, Ivan (2012). Socioekonomická geografie (prostředí lidské aktivity). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava. ISBN 978-80-2č8-2624-0. 2. ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Hospodářská geografie. Ostrava, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2002. 248 s. ISBN 80-248-0066-7.

Doporučená literatura:

1. KUTSCHERAUER, A., ŠOTKOVSKÝ, I., ADAMOVSKÝ, J., IVAN, I. (2013). Socioekonomická geografie a regionální rozvoj. Regionální analýzy v přístupech socioekonomické geografie k regio-nálnímu rozvoji. SAEI, vol. 22, Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2. TOUŠEK, Václav a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-1144.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student získá zápočet na základě zvládnutí zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

VÝVOJ VĚDY, ZÁKLADNÍ TEORETICKÉ POZNATKY Předmět a objekt jejího studia, vztah socioekonomické geografie k ostatním vědám, základní směry a přístupy socioekonomické geografie METODOLOGIE SOCIOEKONOMICKÉ GEOGRAFIE Techniky a metody výzkumu, metody socioekonomicko kartografické analýzy,oOstatní metody socioekonomické geografie VSTUP DO TEORIE PROSTOROVÝCH (GEOGRAFICKÝCH) SYSTÉMŮ Prostorový systém a krajinná sféra, prostorové cíle a hodnotový systém, prostorové procesy a činitelé rozvoje prostorových systémů VÝVOJ A SOUČASNOST POLITICKÉ MAPY SVĚTA Stát jako součást objektu studia socioekonomické geografie, základní vlastnosti a znaky státu, historický vývoj vzniku státních útvarů, stát jako politickoekonomický systém STAV A MOŽNOSTI LIDSKÝCH ZDROJŮ Základní přístupy geografie obyvatelstva, prostorové znaky obyvatelstva a migrace, vývoj světové populace a její některé strukturální projevy OBECNÉ ZNAKY GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Ekonomická organizace a primární aktivita, přírodní zdroje a ekonomický růst CENTRÁLNĚ-PERIFERNÍ SYSTÉM SVĚTA Evropa v socioekonomickém přehledu, severoamerický prostor a Latinská Amerika, asijsko-pacifický region budoucnosti, rozvojové země a světová geopolitická situace POSTAVENÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SVĚTOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ Všeobecně geografická charakteristika České republiky, Česká republika a evropský hospodářský prostor SVĚTOVÁ EKONOMIKA V GEOPROSTOROVÝCH SOUVISLOSTECH Všestranná součinnost v celosvětovém měřítku, integrační a globalizační procesy v současném světě, Geoprostorový pohled na světové hospodářství a úroveň vyspělosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  (85)
        Zápočtový test SCEGEO Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2020/2021 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok