118-0302/02 – Human Geography (SCEGEO)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course will equip students with the necessary knowledge of theoretical geography, political geography, population geography, economic geography and regional geography including the current picture of particular states of the world, and, also, with the remarkable integration efforts. The aim of this subject is to exceed the range of the knowledges about social and economic weight of macroregions of the world and the most development countries.

Teaching methods

Summary

Vyučování předmětu socioekonomické geografie by mělo pomoci ekonomům si osvojit základy geografického myšlení tj. naučit se pracovat s ekonomickými jevy v prostorových (regionálních) souvislostech. Měli by získat schopnost odlišovat jednotlivé části zemského povrchu (kontinenty, integrační seskupení, regiony, státní útvary apod.) na základě předpokladů pro hospodářskou činnost. V neposlední řadě poskytuje studium socioekonomické geografie užitečné informace o ekonomických a geografických charakteristikách především hospodářsky vyspělých států světa. Studium socioekonomické geografie patří mezi všeobecně vzdělávací předměty. Její výuka by se měla stát jedním ze základních zdrojů, které pomáhají vytvářet dnes požadovanou všestranně vzdělanou osobnost ekonoma.

Compulsory literature:

1. Fellmann, J., Getis, A., Getis, J.: Human geography (landscapes of human activities). Dubuque, Wm. C. Brown Publishers, 1992.

Recommended literature:

1. Glassner, M., I.: Political Geography. New York, Singapore, John Wiley * Sons, Inc., 1993 2. Johnston, R., J. ed.: The Dictionary of Human Geography. Oxford, Blackwell Publishers Ltd., 1994 3. Sheppard, E., Barnes, T., J.: A Companion to Economic Geography. Blackwell Publishers Ltd., 2003

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Student absolvuje ústní zkoušku.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Basic notes and natures of human geography 2. Historical geography 3. Introduction to theory and methodology in human geography 4. Development and period of political and economic map of the world 5. Introduction to Population geography 6. The Czech Republic and geographic background 7. The geography of the world economy. 8. Exteral relationships and solutions of the global problems of mankind

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner