118-0303/01 – Bakalářský seminář A (BS A)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
MIL30 RNDr. Osvald Milerski, CSc.
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
VAC25 Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je zpracovat podstatnou část bakalářské práce. Absolvování předmětu studentu umožní: - seznámit se s tématy bakalářských prací, - volbu daného tématu a specifikaci řešeného problému, - formulaci cíle bakalářské práce, - výběr vhodných metod a postupů, - zpracování teoreticko-metodologické části práce. Student by měl být schopen: - učit se řešit možné problémy pro bakalářskou práci, - vybrat daný problém, - formulovat cíl bakalářské práce, - vybrat vhodné metody a postupy pro jejich řešení, - zpracovat teoretické a metodologické části bakalářské práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Zpracování vybraného tématu bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. V rámci tohoto předmětu student zpracovává řešení konkrétního tématu bakalářské práce. Výstupem předmětu je zpracování podstatné části práce. Studenti si volí jednu z následujících oblastí: - geografické a demografické skutečnosti a procesy v regionálním kontextu, - lokalizační analýzy vybraného regionu, obce, města, - ekonomické a sociální zhodnocení potenciálu a vývoje zvoleného území, - manažerské a marketingové nástroje a metody uplatňované při regionálním rozvoji, - institucionální aspekty hospodářského a environmentálního rozvoje územ, - programové podmínky a projektové postupy řešení konkrétních problémů rozvoje místa a regionu, - environmentální analýzy a hodnocení zdrojů znečištění a vybrané politické nástroje uplatňované EU a v ČR na úrovni obcí, regionů.

Povinná literatura:

Pedagog doporučí literaturu podle zaměření práce.

Doporučená literatura:

Další odborníci navrhují jiné odborné zdroje a student předkládá pedagogovi další zdroje na základě hlubšího poznávání tématu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Představování a rozpracování zadaných úkolů stanovených při konzultacích.

E-learning

Další požadavky na studenta

Společné volitelné části jsou výjimečné, studenti se mohou podle individuálního zájmu podílet na činnosti katedry nebo mohou absolvovat konzultační hodiny s vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Jsou studovány, diskutovány a řešeny problémy týkající se bakalářské práce. Postupně se prohlubuje poznávání zvoleného tématu, formuluje se obsah a sled poznatků, výběr relevantních dat a informací a vybírají vhodné metody ke zkoumání, řešení stanoveného cíle.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku