118-0304/01 – Bakalářský seminář B (BAKSEM B)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
MIL30 RNDr. Osvald Milerski, CSc.
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
VAC25 Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dokončit zpracování bakalářské práce. Absolvování předmětu studentu umožní: - Zhodnotit hlavní přínosy použitých teorií, ekonomických metod zkoumání a dostupných dat, - formulovat odborně ekonomické a environmentální soudy jednotlivě i souhrnně, - posoudit a popsat využití použitých obecných teorií a metod při řešení konkrétního problému, - zpracovat kvantitativní data a kvalitativní informace pomoci aktuálního softwaru. Cílem je vést studentu k tomu, aby byl schopen: - interpretovat analyzovaný problém i téma do širších ekonomických souvislostí rozvoje společnosti, - vypíchnout a vysvětlovat výsledky zejména kvantitativních dat v prostorových souvislostech, - vybrat a vyjádřit míru relevance zásadních zjištění pro regionální nebo environmentální rozvoj, - posoudit a popsat využití použitých obecných teorií a metod při řešení konkrétního problému.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Textové zpracování vybraného tématu bakalářské práce pod vedením vedoucího práce se soustřeďuje na: - zhodnocení přínosů použitých teorií, ekonomických metod zkoumání a dostupných dat, - formulování odborých ekonomických a environmentálních tvrzení jednotlivě i souhrnně, - posouzení a schopnosti popsat využití použitých obecných teorií a metod při řešení konkrétního problému, - zpracování kvantitativní data a kvalitativní informace pomoci aktuálního softwaru.

Povinná literatura:

Pedagog doporučí v případě zájmu studenta další nově dostupnou literaturu k hlubšími studiu.

Doporučená literatura:

Další odborníci navrhují jiné odborné zdroje a student předkládá pedagogovi další zdroje na základě hlubšího poznávání tématu.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Představování a rozpracování zadaných úkolů při konzultacích.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podle svého zájmu a řešeného tématu se studenti mohou podílet na činnosti katedry nebo si zařídit konzultační hodiny s vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Jsou studovány, diskutovány a řešeny problémy týkající se bakalářské práce. Postupně se prohlubuje hodnocení hlavních přínosů použitých teorií, ekonomických metod zkoumání a dostupných dat, odborně se formulují ekonomické a environmentální soudy jednotlivě i souhrnně, posuzuje a popsat se využití použitých obecných teorií a metod při řešení konkrétního problému a zpracovávají se kvantitativní data a kvalitativní informace pomoci aktuálního softwaru.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku