118-0305/01 – Bakalářská práce (BP)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity15
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
KUT21 doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
MIL30 RNDr. Osvald Milerski, CSc.
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
S1I48 Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
VAC25 Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předložit bakalářskou práci. Absolvování předmětu studentu umožní: - sestavit textově zpracované poznatky, dílčí i souhrnné závěry řešení tematického problému do logického sledu od vytýčeného cíle k vyhodnocení jeho naplnění, - zdokonalit si nutné formální náležitosti, odbornou terminologii regionálního nebo environmentálního rozvoje, - vytvořit předpoklady k dalšímu studiu oboru Regionální rozvoj. Cílem je vést studentu k tomu, aby byl schopen: - vybrat a generalizovat podstatné poznatky, metody, data a závěry k odbornému představení zvoleného tématu a problému, - provázat obecné a teoretické poznatky s praktickou aplikací - zhodnotit a rozlišovat přednosti a nedostatky deduktivních a induktivních přístupů při řešení regionálního nebo environmentálního problému, - vyjádřit míru platnosti a využívání ekonomických nebo environmentálních nástrojů, mechanismů a politik v rozvoji regionů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Dokončení textové zpracování vybraného tématu bakalářské práce pod vedením vedoucího práce se soustřeďuje na: - zhodnocení přínosů použitých teorií, ekonomických metod zkoumání a dostupných dat, - formulování odborných ekonomických a environmentálních tvrzení jednotlivě i souhrnně, - výběr relevantních poznatků, dat, grafů a obrázků v textu a v přílohách, - formální úpravu celé práce odpovídající stanoveným zásadám pro zpracování bakalářské práce.

Povinná literatura:

Pedagog doporučí v případě zájmu studenta další nově dostupnou literaturu k hlubšímu studiu.

Doporučená literatura:

Další odborníci navrhují jiné odborné zdroje a student předkládá pedagogovi další zdroje na základě hlubšího poznávání tématu

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předkládání celé práce a diskuse směřující k dokončení a předložení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podle svého zájmu a řešeného tématu se studenti mohou podílet na činnosti katedry nebo si zařídit konzultační hodiny s vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Jsou diskutovány a řešeny problémy týkající se dokončení a předložení bakalářské práce. Student po konzultacích s pedagogem: - upřesňuje formulace, způsoby a rozsah textové prezentace poznatků a zdrojů, - kontroluje naplnění vytýčeného cíle práce a upřesňuje závěry, - dokončuje konečné seznamy a přehledy podle stanovených zásad pro zpracování a předložení práce, - upravuje formální vzhled, úplnost a provázaní jednotlivých částí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku