118-0306/01 – Regional Projects and Programming (RPP)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits4
Subject guarantorIng. Renáta Václavková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Renáta Václavková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2015/2016
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAC25 Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- To characterize the environment of the public sphere in terms of its role to build social, economic and environmental development of their assigned locations. - Define the currently applicable for the preparation and implementation of regional projects and programs.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work
Terrain work

Summary

Obce, kraje a další specializované organizace nesou s sebou významnou úlohu zabezpečování regionálního rozvoje jim svěřených lokalit. Řešení regionálních a místních problémů přináší potřebu vytvářet kvalifikované odborníky schopné zajišťovat harmonický a udržitelný rozvoj lokalit. Nástrojem pro dosahování cílů regionální politiky jsou programové dokumenty, které definují strategické cíle a opatření pro dosažení těchto cílů. Realizaci cílů zajišťují konkrétní rozvojové akce / projekty. Projekty jsou charakteristické svou unikátností, interdisciplinaritou, rozsahovou, časovou a finanční náročností.Předmět ukazuje na v praxi aktuálně uplatnitelné oblasti týkající se přípravy a realizace programů a projektů. Výukový blok je z vysoké míry zaměřen na praktickou aplikaci získaných znalostí při řešení konkrétních úloh a cvičení. Věnuje se několika disciplínám s cílem pomoci studentům v lepší orientaci v definovaném prostředí při pracovním uplatnění ve veřejné sféře. Pozornost je zaměřena na vybrané okruhy mezi které patří například oblast: logického rámcového přístupu ke strategickému plánování programů a projektů. Výukový blok je také rozšířen o přednášky expertů z praxe a exkurzi studentů zaměřenou na aktuální tématiku.

Compulsory literature:

European Commission, Project Cycle Management Handbook, http://www.stgm.org.tr/docs/1123450143PCM_Train_Handbook_EN-March2002.pdf

Recommended literature:

Project Managemnet Institute: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Fourth Edition), PMI,Pennsylvania, 2008, 467s, 978-1-933890-51-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování dílčích bodovaných úkolů v průběhu semestru.

E-learning

Není součástí.

Další požadavky na studenta

Proactive aproach in seminnars and mutual communication about topics.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Programs and Projects 2 Programming at the EU level 3 Programming at national level and regional municipalities 4 Basics of project management and project cycle 5 The investment process of public project 6 Non-investment process of public project 7 Public procurement and contract management 8 Project Cycle management 9 The logical framework approach to projects - analytical part 10 The logical framework approach to projects - planning part 11 Students workshop 12 Summary and final defense of the project or program solved

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45  25
        Examination Examination 55  26
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2013/2014 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner