118-0308/01 – Lokalizační podmínky podnikatelských subjektů (LPPS)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SUH33 prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Student získá schopnosti hodnocení lokalizačních faktorů (lokalizačních podmínek), které hrají rozhodující roli při rozhodování o lokalizaci výrobních i nevýrobních aktivit • Bude připraven pro jednání s investory (samostatně či v odborné skupině), kteří vybírají lokalizační místo z nabídky, která je globální • Bude umět navrhnout, které existující potenciály i perspektivní šance by měly být prezentovány s cílem získání investorů a které lokalizační bariéry by měly být rychle odstraněny

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět poskytne posluchačům znalosti o lokalizačních podmínkách, o jejich odlišnostech v jednotlivých regionech a lokalitách. Student bude informován o změnách a významu jednotlivých lokalizačních podmínek, k nimž dochází v důsledku vědeckotechnického pokroku a zejména globalizace ekonomických procesů. Dále bude informován, jak v éře globalizace vstoupily do konkurenčního boje také státy, regiony a města - konkurují si o nový kapitál. Podmínky, jaké územní celky nabízí pro hospodářskou činnost, jsou totiž podstatným činitelem určujícím konkurenceschopnost firem. (Proto je v současné době nebývalý zájem investorů o informace charakterizující lokalizační podmínky). Student se doví, proč je region v soutěži o ekonomický rozvoj v globalizované ekonomice úspěšný nebo naopak proč jeho rozvoj má klesající dynamiku rozvoje. Podrobně bude seznámen s analýzou a hodnocením jednotlivých lokalizačních faktorů, které hrají zásadní roli při přijímání rozhodnutí o výběru lokality.

Povinná literatura:

Základní: Milerski, O. Vliv globalizace na lokalizační rozhodování. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2004. Milerski, O. Vliv globalizace na lokalizační podmínky. In. Gospodarka – przestreń – rozwój. S. Korenik, K. Wilk (red.). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu, Wroclaw, 2006, s. 117 - 125.

Doporučená literatura:

Doplňková: Milerski, O. Regiony v procesu ekonomické globalizace. In Ekonomické, ekologické a sociální aspekty transformačních procesů průmyslových regionů v integrující se Evropě. Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Lokalizační podmínky a lokalizační faktory. Měnící se role (váha,význam) lokalizačních faktorů. Tvrdé a měkké lokalizační faktory. Lokalizační podmínky v územním marketingu. Typologie lokalizačních podmínek a lokalizačních faktorů. 2.Doprava jako součást lokalizačních podmínek. Silniční doprava. Železniční doprava. Letecká doprava. Vliv dopravní infrastruktury na lokalizační atraktivitu území. 3.Pracovní síly. Požadavky na pracovní síly Pracovní náklady. Kvalifikace pracovních sil. 4.Pozemky a pozemková politika. Cíle a mechanismy pozemkové politiky v EU. Pozemková politika v ČR a její mechanismy. Oceňování pozemků, cenové mapy. Ekonomické hodnocení ekologických funkcí. Úloha průmyslových zón v lokalizační politice. 5.Zásobování vodou. Kvantitativní a kvalitativní hodnocení vodních zdrojů –SVHB. Místně diferencovaná cena vody. Odvádění a čištění odpadních vod. 6.Životní prostředí a kvalita života. Poškození přírodních prvků životního prostředí. Obytné prostředí. Vliv dopravy na životní prostředí. 7.Vláda a orgány samosprávy. Podněty pro přilákání velkých investorů. Ovlivňování podnikatelského prostředí. Úloha samosprávných orgánů při lokalizaci investic. 8.Vliv globalizace na lokalizační rozhodování. Hlavní rysy globalizace. Rostoucí význam velkých měst, metropolizace. Nové lokalizační požadavky. 9.Globální lokalizace podnikatelských činností. Vliv internetu na globální lokalizaci. Role státu v lokalizaci(tradiční role, globální strategický význam z hlediska lokalizace). Role měnových kursů. 10.Výhody z globální lokalizace. Snižování nákladů. Zvyšování kvality. Posilování preferencí u klientů. Růst konkurenceschopnosti. 11.Nevýhody globální lokalizace. Zmenšení citlivosti na potřeby klientů. Vzrůst kursovního rizika. Zvětšené riziko vzniku konkurentů. Těžkosti spojené s řízením článků řetězu přidané hodnoty. 13.Převaha strategická a převaha komparativní. Globální lokalizace služeb. Informační služby. Budoucí lokalizace center služeb. Globální lokalizace článků řetězce přidané hodnoty podniků služeb. 14.Lokalizace jednotlivých článků činností. Globální financování. Globální výzkum a rozvoj. Globální zásobování. Globální výroba. Globální distribuce a logistika. 15.Konkurenční převaha vznikající lokalizací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku