118-0309/01 – Ekologická politika obcí a krajů (EPOK)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Osvald Milerski, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIL30 RNDr. Osvald Milerski, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Posuzovat a doporučovat základní směry lokální a regionální ekologické politiky v souvislosti s minimalizací negativních vlivů antropogenní činností na životní prostředí • Posuzovat a doporučovat takový rozvoj měst, který nebude ohrožovat plnění hlavních funkcí města, ale naopak přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel a celkové atraktivitě města • Doporučovat a formulovat v rámci regionální ekologické politiky takové využívání venkovské krajiny, které nebude ohrožovat její ekologickou stabilitu a obnovitelnost přírodních zdrojů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět seznamuje studenty s nejaktuálnějšími problémy komunální a regionální ekologické politiky v ČR a jejich řešením v podmínkách členství v Evropské unii. Studenti budou seznámeni s principy udržitelného rozvoje měst, zejména s ekologickým nakládáním s odpadem a udržitelným rozvojem dopravy. Předmět se dále zabývá novými trendy rozvoje venkovských oblastí a udržitelným hospodařením ve venkovské krajině. Pozornost je věnována měnícímu se významu lesů, nové hierarchíi významu jejich funkcí, principům udržitelného hospodaření s vodou a půdou.

Povinná literatura:

Milerski, O. Ekologická politika obcí a krajů. Učební text MOODLE. Ostrava, 2006. Státní politika životního prostředí ČR 2004-2010. MŽP ČR, Praha, 2004. Dostupné na: www.env.cz Urban, J. Šarapatka, B. Ekologické zemědělství. MŽP ČR, Praha, 2003. Dost. na www.env.cz Kurfust, P. Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky. Centrum pro dopravu a energetiku, Praha, 2002.

Doporučená literatura:

Podle doporučení v učebním textu MOODLE, uvedeném v závěru k jednotlivým kapitolám.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Environmentální souvislosti dopravy. Vzrůstající tlak na životní prostředí, ale i narůstající škody na životním prostředí. Ekologicky žádoucí dělba přepravní práce. Trvale udržitelná mobilita. Role státu v dopravní politice. Rovné konkurenční podmínky pro rozvoj jednotlivých druhů dopravy. 2. Východiska z dosavadního vývoje dopravy. „Tržně“ přijatelná východiska – Singapurský model. EK – plán trvale udržitelné městské dopravy. Ekologické principy rozvoje města na úseku dopravy. Udržitelná městská doprava: Graz. Dopravní indukce. Dopravní redukce. 3. Odpadové hospodářství v Evropské unii. Odpady jako klíčový environmentální problém současnosti. Odpadová strategie EU. Environmentální dopady OH. Nakládání s vybranými druhy odpadu. Holandský příklad nakládání s KO. 4. Úloha obcí a regionů při nakládání s odpadem v ČR. Hlavní problémy odpadového hospodářství v ČR. Plánování odpadového hospodářství. Plán OH ČR, kraje, obce. Obec jako garant nakládání s KO. Trojúrovňový systém sběru a úpravy KO. Realizační programy. 5. Konvenční a ekologické zemědělství. Důsledky konvenčního zemědělství. Pozitivní efekty ekologického zemědělství. Ekologické zemědělství v EU a v ČR. 6. Udržitelný rozvoj venkova. Narušování ekologických funkcí venkovské krajiny, systémové změny – zhoršení ekonomické stránky hospodaření ve venkovské krajině. Koncepce trvale udržitelného způsobu života ve venkovské krajině. Podpora EU venkovu jako celku. 7. Les jako majetek. Význam lesa a narušení jeho ekologické stability. Ekonomické a ekologické aspekty hospodaření v lese. Úroková míra v lesním hospodářství a ekonomická efektivnost lesního majetku. Ekonomické ocenění funkcí lesa.Vodohospodářská funkce lesa a její oceňování. Hospodářské plány lesa. 8. Dopad implementace Rámcové směrnice o vodě na české obce a kraje. Kvantitativní a kvalitativní charakteristika vodních zdrojů Země, Evropské unie, České republiky a jejich regionů. Vodní hospodářství v ČR a jeho transformace po roce 1989. Prevence negativních dopadů extrémních hydrologických situací – povodní, sucha. Nástroje RSV pro ochranu a zlepšení stavu evropských vod. 9. Městské a vesnické klíma. Odlišnosti klimatu města a jeho příčiny. Dopady klimatické změny na města – prevence negativních dopadů. Využití znalostí o klimatu města pro plánovací praxi (lokalizace investic, zajištění „transportních průsmyků“ vzduchu, „uzavírání“ ploch ve městě). Globální klimatická změna a očekávané dopady na české regiony.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku