118-0309/05 – Ekologická politika obcí a krajů (EPOK)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. Magdaléna Drastichová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
SMO20 prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Posuzovat a doporučovat základní směry lokální a regionální ekologické politiky v souvislosti s minimalizací negativních vlivů antropogenní činností na životní prostředí • Posuzovat a doporučovat takový rozvoj měst, který nebude ohrožovat plnění hlavních funkcí města, ale naopak přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel a celkové atraktivitě města • Doporučovat a formulovat v rámci regionální ekologické politiky takové využívání venkovské krajiny, které nebude ohrožovat její ekologickou stabilitu a obnovitelnost přírodních zdrojů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět seznamuje studenty s nejaktuálnějšími problémy komunální a regionální ekologické politiky v ČR a jejich řešením v podmínkách členství v Evropské unii. Studenti budou seznámeni s principy udržitelného rozvoje měst, zejména s ekologickým nakládáním s odpadem a udržitelným rozvojem dopravy. Předmět se dále zabývá novými trendy rozvoje venkovských oblastí a udržitelným hospodařením ve venkovské krajině. Pozornost je věnována měnícímu se významu lesů, nové hierarchíi významu jejich funkcí, principům udržitelného hospodaření s vodou a půdou.

Povinná literatura:

Milerski, O. Ekologická politika obcí a krajů. Učební text MOODLE. Ostrava, 2006. Státní politika životního prostředí ČR 2004-2010. MŽP ČR, Praha, 2004. Dostupné na: www.env.cz Urban, J. Šarapatka, B. Ekologické zemědělství. MŽP ČR, Praha, 2003. Dost. na www.env.cz Kurfust, P. Řízení poptávky po dopravě jako nástroj ekologicky šetrné dopravní politiky. Centrum pro dopravu a energetiku, Praha, 2002.

Doporučená literatura:

Podle doporučení v učebním textu MOODLE, uvedeném v závěru k jednotlivým kapitolám.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Les jako ekosystém a jeho funkce. Význam lesa a narušení jeho environmentálních funkcí. Vodohospodářská funkce lesa. 2. Les jako majetek, lesní hospodářské plány. 3. Povrchové a podzemní vodní zdroje. Charakteristika vodních zdrojů Země, EU, ČR. Dopad implementace Rámcové směrnice o vodě na české obce a regiony. 4. Prevence negativních dopadů extrémních hydrologických situací – povodně, sucha. 5. Environmentální aspekty využívání zemědělské půdy. Konvenční a ekologické zemědělství. 6. Koncepce udržitelného způsobu života ve venkovské krajině. 7. Ekologické principy rozvoje města. Ekologická optimalizace, specifika ekosystému města. 8. Environmentální souvislosti dopravy. Udržitelná městská doprava – východisko pro řešení současných dopravních problémů. 9. Strategie nakládání s komunálním odpadem v Evropské unii. 10. Úloha obcí a krajů při nakládání s komunálním odpadem v ČR. 11. Městské a vesnické klíma. Využití znalostí o klimatu města pro plánovací praxi. 12. Globální klimatická změna a očekávané dopady na české regiony

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku