118-0310/01 – Leading of Project Teams (VPT)

Gurantor departmentDepartment of Regional and Environmental EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Renáta Václavková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Renáta Václavková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAC25 Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Subject is focused on useful interpretation of basic management skills and training effective communication and solving conflicts. Student is learned to use and choose suitable effective management tools for managing and leading project teams. Student can evaluat and discuss each management approaches for effective leading teams. Time is gave the attention to soft skills which is supplement about knowledge’s of procurement, control a monitoring processes. In connection with uniqueness of projects are also introduced and excercised tools for creating work, solving problems and making decisions.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations

Summary

Compulsory literature:

WYSOCKI, Robert K. Building Effective Project Teams. New York: John Wiley&Sonc, 2002. s. 276. ISBN 0-471-01392-7

Recommended literature:

Project Managemnet Institute2008: A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Fourth Edition), PMI,Pennsylvania, 978-1-933890-51-7

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Seminární práce bude hodnocena a obhájena před pedagogem a studenty v průběhu semestru. Průběžná kontrola docházky studentů.

E-learning

Není součástí.

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Tématické okruhy: 1. Vedení projektových týmů a týmová spolupráce 2. Jednotlivé fáze projektu, organizační formy a projektový tým 3. Vedoucí projektu role, odpovědnost a kompetence, delegování 4. Faktory úspěšného projektu a stanování cílů, kick off meeting 5. Řízení lidských zdrojů, výběr členů týmů, týmové role 6. Řízení projektového týmu, účinná komunikace a vedení porad 7. Problém změny a jejího řešení, řešení problémů a konfliktů 8. Nástroje pro rozvoj tvůrčí práce 9. Motivace a hodnocení 10. Kontrola a nástroje ke sledování průběhu projektu 11. Řízení dodávek a zakázek v projektu 12. Závěrečné zhodnocení projektu a zpětná vazba

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner