118-0310/02 – Vedení projektových týmů (VPT)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuIng. Renáta Václavková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Renáta Václavková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STR11 Ing. Robert Stříž
VAC25 Ing. Renáta Václavková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na praktickou interpretaci a sumurizaci základních manažerských dovedností a trénink efektivní komunikace a účinného řešení konfliktů. Student se učí využívat a vybrat nástroje efektivního řízení a vedení projektových týmů. Dále hodnotí a diskutuje jednotlivé manažerské přístupy uplatnitelné pro efektivní řízení projektových týmů v podnikatelské a veřejné sféře. Pozornost je dále zaměřena na provázání otázek soft skills, doplněné o znalosti projektového řízení v otázkách organizování projektu, nakupování, komunikování, kontroly a monitoringu. V souvislosti s unikátností projektu jsou představeny a procvičeny také nástroje tvůrčí práce uplatitelné zejména při řešení problémů a rozhodování.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

BELBIN, Meredith.Manažerské týmy.Přeložil Pavel Procházka, Praha: Wolter Kluwer 2012.ISBN 978-80-7357-851-0. BELBIN, Meredith.Týmové role v práci.Přeložil Pavel Procházka, Praha: Wolter Kluwer 2012.ISBN 978-80-7357-851-0. BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-308-0. ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. BizBooks, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1506-0. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 333 s. ISBN 80-247-1501-5.

Doporučená literatura:

MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s. 2003. ISBN 80-247-0650-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce bude hodnocena a obhájena před pedagogem a studenty v průběhu semestru. Průběžná kontrola docházky studentů na cvičení.

E-learning

Není součástí.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Tématické okruhy: 1. Vedení projektových týmů a týmová spolupráce 2. Jednotlivé fáze projektu, organizační formy a projektový tým 3. Vedoucí projektu role, odpovědnost a kompetence, delegování 4. Faktory úspěšného projektu a stanování cílů, kick off meeting 5. Řízení lidských zdrojů, výběr členů týmů, týmové role 6. Řízení projektového týmu, účinná komunikace a vedení porad 7. Problém změny a jejího řešení, řešení problémů a konfliktů 8. Nástroje pro rozvoj tvůrčí práce 9. Motivace a hodnocení 10. Kontrola a nástroje ke sledování průběhu projektu 11. Řízení dodávek a zakázek v projektu 12. Závěrečné zhodnocení projektu a zpětná vazba

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku