118-0311/01 – Geografie Evropy (GEOEVR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity2
Garant předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty posuzovat vyspělost Evropy v celosvětovém měřítku. Získají dovednosti v oblasti přírodních, sociálních a ekonomických charakteristik evropského kontinentu. To jim umožní lépe pochopit a posuzovat postavení i životní úroveň evropských zemí v celosvětovém měřítku. Ještě detailněji se tyto znalosti zaměřují na prostor České republiky a také Evropské unie. Dalším cílem předmětu je poskytnutí základních znalostí o geografickém pozadí světa a zejména prohloubení znalostí při posuzování socioekonomické váhy evropského kontinentu, jeho jednotlivých států a vybraných regionů. Získají dovednost ocenění vlivu Evropy na okolní svět především v podmínkách globalizačních a integračních tendencí a seznámí se s aktivitami v oblasti budování bezpečnostní architektury Evropy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Základní poznatky z geografické vědy. Geografické přístupy a prostorové uspořádání. 2. Státotvorný proces a geopolitická situace Evropy. 3. Evropa jako ekonomicky silný komplexně propojovaný prostor. Všeobecná charakteristika evropského světadílu. 4. Přírodní charakteristiky evropského kontinentu. 5. Hodnocení sociální rozvinutosti Evropy. 6. Ekonomické prostředí a úroveň vyspělosti Evropy. 7. Makroregiony evropských států s vyspělou tržní ekonomikou. 8. Makroregiony států východní a střední Evropy. 9. Česká republika a evropský hospodářský prostor. 10. Postavení a rozvojové možnosti evropského kontinentu. 11. Rozdíly v úrovni vyspělosti států Evropy, dostupnost geoprostorových dat. 12. Spolupráce evropských států v otázkách bezpečnosti a ekonomického rozvoje. 13. Problémy současné Evropy z pohledu státotvorného procesu. 14. Perspektivy rozvoje evropského kontinentu.

Povinná literatura:

ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Socioekonomická geografie: prostředí lidské činnosti. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. 206 s. ISBN 978-80-248-2624-0. ŠOTKOVSKÝ, Ivan. Spatial Disparities of the Ageing European Union Population. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017. Conference Proceedings, Book 4, Vol 1, 2017, pp. 437 – 444. ISBN 978-619-7408-23-2, ISSN 2367-5659. BELLINI, Nicolla and HILPERT, Ulrich. Europe's Changing Geography: The Impact of Inter-Regional Networks. Routledge, 2013. 224 s. ISBN 978-0-415-53977-7.

Doporučená literatura:

BLOUET, Brian, W. The EU and Neighbors: A Geography of Europe in the Modern World. 2nd ed., New York: Wiley, 2012. 576 s. ISBN 978-0470943403. ŠOTKOVSKÝ, Ivan. The Change of the Population Size and the Ageing Process of the EU Countries after 1990. In Honová, I., L. Melecký and M. Staníčková (ed.). Proceedings of the 1st International Conference on European Integration 2012. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, 2012, pp. 315 – 322. ISBN 978-80-248-2685-1. ANDĚL, J., MAREŠ, R. Evropa – Encyklopedický přehled zemí. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2011. ISBN: 80-7182-115-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Geografické přístupy a prostorové uspořádání Vědní struktura a zaměření geografie, prostorová teorie a geografická metodologie Státotvorný proces a geopolitická situace Evropy Stát jako prostorový útvar geografického zájmuObecné vlastnosti a klasifikační úrovně státu, proměny politické mapy světa Evropa jako ekonomicky silný komplexně propojovaný prostor Všeobecná charakteristika kontinentuHistorie utváření evropské kultury a civilizace Socioekonomickogeografické regiony evropských států s vyspělou tržní ekonomikou Makroregiony severní, západní a jižní Evropy, Evropská unie a integrační procesy Socioekonomickogeografické regiony států východní a střední Evropy Makroregion střední Evropy, Česká republika a evropský hospodářský prostor, makroregion východní Evropy Postavení a rozvojové možnosti evropského kontinentuSociogeografická situace Evropy, výkonnost ekonomik evropských států, bezpečnostní architektura Evropy Problémy současné Evropy a komplexní řád světaIntegrační proces a regionalizace, proces sjednocování Evropy, světová ekonomika a evropský prostor, světová geopolitická situace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (01) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (05) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku