118-0311/04 – Geografie Evropy (GEOEVR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity3
Garant předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.Garant verze předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty posuzovat vyspělost Evropy v celosvětovém měřítku. Získají dovednosti v oblasti přírodních, sociálních a ekonomických charakteristik evropského kontinentu. To jim umožní lépe pochopit a posuzovat postavení i životní úroveň evropských zemí v celosvětovém měřítku. Ještě detailněji se tyto znalosti zaměřují na prostor České republiky a také Evropské unie. Dalším cílem předmětu je poskytnutí základních znalostí o geografickém pozadí světa a zejména prohloubení znalostí při posuzování socioekonomické váhy evropského kontinentu, jeho jednotlivých států a vybraných regionů. Získají dovednost ocenění vlivu Evropy na okolní svět především v podmínkách globalizačních a integračních tendencí a seznámí se s aktivitami v oblasti budování bezpečnostní architektury Evropy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Evropa představuje dnes společenství 44 států. Vzhledem k ploše něco málo přes 10 milionů km2 se tak jedná o politickosprávně nejrozdrobenější kontinent. Je to zcela určitě výsledek velké váhy politickým proměn. Dnes je Evropa ovlivněna procesy integrace a globalizace. A zejména důsledkem prvního procesu je zrod v současnosti nejrozvinutějšího ekonomického sdružení na světě – Evropské unie.

Povinná literatura:

1. Šotkovský, I. (2012). Socioekonomická geografie: krajina lidské aktivity. Ostrava, VŠB ‑ Technická univerzita Ostrava 2. Šotkovský, I. (2002). Hospodářská geografie. Ostrava, VŠB-Technická univerzita Ostrava

Doporučená literatura:

TOUŠEK, Václav a kol. (2008). Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Předmět nabízen pomocí modulu VIRTUNIV - Moodle

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Geografické přístupy a prostorové uspořádání Vědní struktura a zaměření geografie, prostorová teorie a geografická metodologie 2. Státotvorný proces a geopolitická situace Evropy Stát jako prostorový útvar geografického zájmu, obecné vlastnosti a klasifikační úrovně státu, proměny politické mapy světa 3. Evropa jako ekonomicky silný komplexně propojovaný prostor Všeobecná charakteristika světadílu, historie utváření evropské kultury a civilizace 4. Socioekonomickogeografické regiony evropských států s vyspělou tržní ekonomikou Makroregiony severní, západní a jižní Evropy, Evropská unie a integrační procesy 5. Socioekonomickogeografické regiony států východní a střední Evropy Makroregion střední Evropy, Česká republika a evropský hospodářský prostor, makroregion východní Evropy 6. Postavení a rozvojové možnosti evropského kontinentu Sociogeografická situace Evropy, výkonnost ekonomik evropských států, bezpečnostní architektura Evropy 7. Problémy současné Evropy a komplexní řád světa Kontinenty, světadíly, makroregiony a základní modely prostorového uspořádání dnešního světa, současná geopolitická situace, perspektivy rozvoje evropského kontinentu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        zápočtový test Písemka 60  60
        projekt ze cvičení Semestrální projekt 25  25
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2018/2019 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok