118-0314/10 – Ekonomie životního prostředí A (EŽPA)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.Garant verze předmětuIng. Marcella Šimíčková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - interpretovat příčiny a ekonomické dopady degradace životního prostředí, - zhodnotit hlavní rozdíly mezi regulačními a ekonomickými nástroji a jejich výhody a nevýhody, - charakterizovat alternativní metody pro oceňování netržních environmentálních statků a škod na životním prostředí, - kriticky zhodnotit vytah mezi ekonomickým rozvojem a kvalitou životního prostředí, - charakterizovat nový ekonomický přístup ekologické ekonomie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Seznámit posluchače s vývojem environmentálního myšlení a formováním environmentální ekonomie. Rozvíjet poznatky o principech a metodách optimalizace využívání základních funkcí životního prostředí se zaměřením na metody rozhodování a oceňování environmentálních statků a optimálního využívání přírodních zdrojů. Prohloubit poznatkyo environmentálních aspektech koncepce udržitelného rozvoje a jeho měření, faktorech a trendech, které ovlivňují reálný vývoj znehodnocování životního prostředí.

Povinná literatura:

ŠIMÍČKOVÁ, M. (2012) Environmentální ekonomie. Studijní texty zpracované v rámci projektu ESF, CZ.1.07/2.2.00/15.0116. Ostrava, 2012. Dostupné z: http://lms.vsb.cz HARRIS, J. M. (2006) Environmental and Natural Resource Economics: A Contemporary Approach. 2nd Edition. Boston: Houghton Mifflin TURNER, K. R., D. PEARCE, a I. BATEMAN. Environmental Economics.An Elementary Introduction.Hemel Hempstead: Harvester Wheatshead, 1994. ISBN 0-7450-1083-0.

Doporučená literatura:

ANDERSON, David, A. Environmental Economics and Natural Resource Management. 3rd Edition. London, New York: Routledge Taylor and Francis group, 2010. ISBN HB 978-0-415-77904-3. HACKETT, Steven, C. Environmental and natural resources economics: Theory,policy and the sustainable society. 2nd Edition. Armonk, New York, London: M. E. Sharpe, 2001. ISBN 0-7656-0681-X. FIELD, Barry, C. a Martha K. FIELD. Environmental Economics: An Introduction. 5th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2009. ISBN 9780073375762. Pearce, D.: Blueprint 3. Measuring sustainable development. Earthscan Publishing Ltd., London 1993 Pearce, D.W., Turner, R.K. : Economics of Natural Resources and the Environment. Harveste Wheatsheaf, London 1992 Slavíková, L., Vejchodská, E. , Slavík, J. a kol.: Ekonomie životního prostředí – teorie a politika. Praha: Alfa Nakladatelství, s.r.o. , 2012. Šimíčková, M.: Economic Development and Environmental Protection. ECON´99,TU Ostrava, Ostrava 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

není využit

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vztah ekonomiky a životního prostředí Základní pojmy, základní funkce životního prostředí Předmět a funkce environmentální ekonomie Vztah ekonomiky a životního prostředí 2. Vznik a vývoj environmentální ekonomie Rozvoj environmentálního myšlení a vznik environmentalismu Perpektivy lidstva - pesimistické a optimistické prognózy Rozvoj koncepce udržitelného rozvoje 3. Ekonomie znečištění Podstata a příčiny vzniku externalit Externality v podmínkách dokonalé konkurence Důsledky externalit v podmínkách nedokonalé konkurence 4. Metody a nástroje internalizace externalit Optimalizace externalit prostřednictvím trhu Nástroje internalizace externalit /optimální daň ze znečištění, poplatky, standardy,prodej emisních poukázek a další/ Výhody a problémy uplatnění nástrojů na ochranu prostředí - shrnutí 5. Rozhodování a prostředí - I. Kritéria pro rozhodování o realizaci environmentálních opatření a faktor času Metoda analýzy nákladů a výnosů /ACB/ Specifické problémy aplikace metody ACB 6. Rozhodování a prostředí - II. Modifikace metody analýzy nákladů a výnosů Metoda analýzy nákladů a účinků 7. Oceňování a prostředí Měření environmentálních škod resp. změn kvality životního prostředí Význam oceňování environmentálních statků Celkové ekonomická hodnota a její komponenty Přímé a nepřímé oceňování 8. Metody oceňování životního prostředí Metoda hedonického oceňování Metoda podmíněného hodnocení Metoda cestovních nákladů 9. Ekonomie přírodních zdrojů Úvod - definice a klasifikace přírodních zdrojů Přírodní zdroje obnovitelné - kritérium pro alokaci přírodních zdrojů obnovitelných Faktor času a problém otevřeného přístupu k přírodním zdrojům 10. Alokace neobnovitelných přírodních zdrojů nerecyklovatelných Klasifikace zásob a hodnocení jejich životnosti Optimální alokace přírodních zdrojů neobnovitelných Základní faktory ovlivňující dynamiku čerpání Vybrané aspekty diskontování 11. Alokace přírodních zdrojů neobnovitelných recyklovatelných Otázky efektivního čerpání zdrojů a jejich recyklace Optimální úroveň recyklace a příčiny její deformace Nástroje pozitivní a negativní stimulace na podporu recyklace 12. Životní prostředí a udržitelný rozvoj Základní oblasti udržitelného rozvoje a jejich vzájemný vztah Udržitelný rozvoj jako komplexní kategorie Přístupy k měření udržitelného rozvoje a hlavní indikátory 13. Ochrana životního prostředí a ekonomický rozvoj Vzájemný vztah mezi ekonomickým rozvojem a produkovaným znečištěním Hypotéza EKC a závěry z analýz vývoje produkovaného znečištění Faktory ovlivňující reálný vývoj produkovaného znečištění 14. Udržitelný rozvoj, životní prostředí a proces globalizace Přístupy k definování procesů globalizace Pozitivní a negativní dopady globalizace na životní prostředí Hypotézy „ haeven pollution“ a „race to-the-bottom“ a jejich analýza 15. Environmentální ekonomie, udržitelný rozvoj a alternativní přístupy a koncepce Limity neoklasické environmentální ekonomie Ekologická ekonomie - definice , metodologie - hlavní představitelé Alternativní směry a koncepce ekonomického myšlení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku