118-0315/04 – Regionální politika ČR (REGPOLCR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kern, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
MAL30 Ing. Jan Malinovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat a interpretovat základní pojmy a principy regionálního rozvoje v ČR. 2. Charakterizovat úkoly regionálních institucí v ČR. 3. Popsat a kategorizovat regionální rozdíly a typy problémových regionů v ČR. 4. Popsat a vysvětlit základní programové dokumenty a formy podpor regionálního rozvoje. 5. Objasnit roli měst a obcí při regionálním rozvoji v ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Poskytnout posluchači ucelené znalosti o regionální politice České republiky a programech rozvoje krajů jakožto koncepční činnosti státu, regionálních a lokálních orgánů při zajišťování vyváženého rozvoje všech částí ČR v konkrétním legislativním, institucionálním a nástrojovém rámci.

Povinná literatura:

MAIER, Günther a Franz TÖDTLING. Regionálna a urbanistická ekonomika: Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Elita, 1998. 314 s. ISBN 80-8044-049-2. MALINOVSKÝ, Jan a Jan SUCHÁČEK. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 960 s. ISBN 80-248-1117-0. Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2007-2013. Schválený vládou ČR dne 17. května 2006 č. 560. [online]. [cit 2012-10-24]. Dostupný z: http://www.mmr.cz. WOKOUN, R., J. MALINOVSKÝ, M. DAMBORSKÝ a J. BLAŽEK. Regionální rozvoj - východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: LINDE, a.s., 2008. ISBN 978-80-7201-699-0. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zákon č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění dalších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění dalších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000.

Doporučená literatura:

BUČEK, M., S. REHÁK a J. TVRDOŃ. Regionáľna ekonómia a politika. Bratislava: Iura Edition, spol. s.r.o., 2010. 269 s. ISBN 978-80-8078-362-4. MALINOVSKÝ, Jan. Teze přednášek z Regionální politiky ČR. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. [online]. [cit 2012-1024]. Dostupné na informačním systému Ekf VŠB – TU Ostrava. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. [online]. MMR, [cit.2012-10-24]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/.. REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. [online]. [cit.2012-10-24]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/index.php.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Východiska české regionální politiky Role RP v národohospodářské politice ČR, v EU a v sektorových politikách Relevantní zákon a opatření ČR 2.Vymezení regionální politiky ČR na národní úrovni – zákon č. 248/2000 Sb. Oblasti a regionální zaměření státní podpory Soustava a obsah státních regionálních rozvojových dokumentů Zdroje a zabezpečení finanční podpory 3.Vymezení regionální politiky ČR na úrovni krajů – zákon č. 248/2000 Sb. Úloha krajů, program rozvoje kraje a finanční zabezpečení 4.Působnost správních úřadů ČR – zákon č. 248/2000 Sb. Role ministerstva pro místní rozvoj a dalších ústředních úřadů Činnosti kraje v samosprávné působnosti – zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Úloha obcí a jejich svazků – zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 5.Koordinace hospodářské a sociální soudržnosti v ČR – zákon č. 248/2000 Sb. Vymezení regionů soudržnosti – Opatření ČSÚ z 27.4.1999 Úloha Regionální rady a Výboru regionálního rozvoje 6.Úloha krajských úřadů při regionálním rozvoji – zákon č. 129/2000 Sb. Pravomoce zastupitelstva, rady a jejich orgánů související s regionálním rozvojem Spolupráce krajů a jeho účast ve svazcích, spolupráce s ostatními subjekty 7.Působnost obcí a zabezpečování regionálního rozvoje – zákon č. 128/2000 Sb. Pravomoce zastupitelstva, rady a jejich orgánů související s regionálním rozvojem Utváření svazku obcí a spolupráce obce s ostatními subjekty 8.Programy krajské podpory regionálního rozvoje ČR Případové studie programů rozvoje kraje 9.Programy státní podpory regionálního rozvoje ČR Programy regionálního rozvoje Ministerstvo pro místní rozvoj Regionální programy ostatních ústředních orgánů 10.Působnost ministerstva pro místní rozvoj při regionálním rozbvoji Funkce a koordinační úlohy ve vztahu krajům a obcím Instituce zřízené pro podporu regionálního rozvoje 11.Případové studie regionálního rozvoje vybraných sektorů Úloha a horizontální a vertikální provázání strategických dokumentů

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (00) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku