118-0315/05 – Regionální politika ČR (REGPOLCR)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Kern, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KER30 prof. Ing. Jiří Kern, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat a interpretovat základní pojmy a principy regionálního rozvoje v ČR. 2. Charakterizovat úkoly regionálních institucí v ČR. 3. Popsat a kategorizovat regionální rozdíly a typy problémových regionů v ČR. 4. Popsat a vysvětlit základní programové dokumenty a formy podpor regionálního rozvoje. 5. Objasnit roli měst a obcí při regionálním rozvoji v ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Poskytnout posluchači ucelené znalosti o regionální politice České republiky a programech rozvoje krajů jakožto koncepční činnosti státu, regionálních a lokálních orgánů při zajišťování vyváženého rozvoje všech částí ČR v konkrétním legislativním, institucionálním a nástrojovém rámci.

Povinná literatura:

MAIER, Günther a Franz TÖDTLING. Regionálna a urbanistická ekonomika: Regionálny rozvoj a regionálna politika. Bratislava: Elita, 1998. 314 s. ISBN 80-8044-049-2. MALINOVSKÝ, Jan a Jan SUCHÁČEK. Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky EU. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2006. 960 s. ISBN 80-248-1117-0. Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2007-2013. Schválený vládou ČR dne 17. května 2006 č. 560. [online]. [cit 2012-10-24]. Dostupný z: http://www.mmr.cz. WOKOUN, R., J. MALINOVSKÝ, M. DAMBORSKÝ a J. BLAŽEK. Regionální rozvoj - východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Praha: LINDE, a.s., 2008. ISBN 978-80-7201-699-0. Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zákon č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění dalších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění dalších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2000.

Doporučená literatura:

BUČEK, M., S. REHÁK a J. TVRDOŃ. Regionáľna ekonómia a politika. Bratislava: Iura Edition, spol. s.r.o., 2010. 269 s. ISBN 978-80-8078-362-4. MALINOVSKÝ, Jan. Teze přednášek z Regionální politiky ČR. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. [online]. [cit 2012-1024]. Dostupné na informačním systému Ekf VŠB – TU Ostrava. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. [online]. MMR, [cit.2012-10-24]. Dostupné z: http://www.mmr.cz/.. REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO. [online]. [cit.2012-10-24]. Dostupné z: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/index.php.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

prezentace a aktivní účastí při diskusích k problematice

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teoretická východiska Ekonomický růst, globalizace a její vliv na regionální integraci, regionální rozvoj, teorie regionálního rozvoje 2. Regionální politika Vymezení regionální politiky, oprávněnost regionální politiky, nástroje regionální politiky, modely regionální politiky, cíle regionální politiky. 3. Region jako objekt regionální politiky Vymezení pojmu region, pojetí a koncepce regionů, regionální struktura ČR 4. Východiska regionální politiky ČR Role regionální politiky v národohospodářské politice ČR, EU a sektorových politikách 5. Základní dokumenty a podpora regionálního rozvoje ČR Strategie regionálního rozvoje, programy regionálního rozvoje, podpora regionálního rozvoje, oblasti podpory regionálního rozvoje 6. Vymezení regionální politiky ČR Vymezení regionální politiky na národní úrovni, na úrovni krajů, působnost správních orgánů ČR, úlohy krajských orgánů při zabezpečování regionálního rozvoje, působnost obcí 7. Regionální disparity v ČR Identifikace, jejich klasifikace a kvantifikace, konvergence a divergence, vývojová tendence 8. Koordinace hospodářské a sociální soudržnosti v ČR Vymezení regionů soudržnosti, úloha regionální rady a výboru regionální soudržnosti 9. Regionální politika EU Vliv regionální politiky EU na regionální politiku ČR, principy, cíle, nástroje, dokumentu, participace ČR v unijní regionální politice

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku