118-0316/03 – Analýza dat v regionalistice A (ADARA)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA237 Ing. Jiří Adamovský
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami sběru dat a se základními informačními zdroji dat za regiony Dále bude pozornost věnována analýze výše uvedených dat pomocí základních statistických metod a následné prezentaci výsledků. Předmět je orientován prakticky a klade důraz na práci s reálnými daty. Studenti během semestru vypracují případovou studii pro zadaný region,kterou budou na závěr samostatně prezentovat. Při výuce se bude pracovat v programovém prostředí MS-Excel a SPSS.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami sběru dat a se základními informačními zdroji dat za regiony Dále bude pozornost věnována analýze výše uvedených dat pomocí základních statistických metod a následné prezentaci výsledků. Předmět je orientován prakticky a klade důraz na práci s reálnými daty. Studenti během semestru vypracují případovou studii pro zadaný region, kterou budou na závěr samostatně prezentovat. Při výuce se bude pracovat v programovém prostředí MS-Excel a SPSS

Povinná literatura:

Tvrdý, L. Analýza dat v regionalistice. Učební texty. [on-line] Dostupné v Moodle. Hančlová, J. - Tvrdý, L.et al. Modelování klasifikace regionálních trhů práce. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002, s. 150,.ISBN 80-248-0220-1. Tvrdík, J. Základy statistické analýzy dat. Ostrava: OU, 1998. ISBN: 80-7042-770-1.

Doporučená literatura:

Meloun, M. – Militký, J. (2002). Kompendium statistického zpracování experimentálních dat. Praha: Academia. ISBN 80-200-1008-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kvantitativní metody v regionalistice. Metody sběru dat. 2. Přehled informačních zdrojů dat (regionální národní účty) a konstrukce regionálních deskriptorů (RHDP atd.). 3. Základní klasifikace a číselníky a jejich mezinárodní standarty (OKEČ, KZAM, NUTS) 4. Základy práce s regionálními deskriptory (deskripce statistická a grafická) 5. Tvorba kartogramů 6. Analýza vztahů mezi deskriptory regionů 1(korelační analýza) 7. Analýza vztahů mezi deskriptory regionů 2(regresní analýza) 8. Vývoj regionů 1 (analýza časových řad) dekompozice časové řady 9. Vývoj regionů 2 (odhady trendových funkcí) 10. Metody predikce deskriptorů 11. Analýza dat z dotazníkového šetření. 12. Tvorba prezentace v PowerPointu 13. Prezentace výsledků

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku