118-0320/01 – Regionální sociologie a výzkum (RESOV)

Garantující katedraKatedra regionální a environmentální ekonomikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TVR12 doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je vyučován ve dvou rovinách. První rovina, která je zaměřena teoreticky, má za cíl seznámit studenty s moderními sociologickými teoriemi regionu, města a venkova. Druhá rovina je zaměřena na metody využívané v sociologickém výzkumu. Hlavní důraz je především věnován kvalitativním metodám.

Vyučovací metody

Anotace

Ekonomie a sociologie sociologické a ekonomické směry, a jejich vzájemná interakce paradigmata vědeckého pohledu Pohled na společnost a její vývoj očima sociologa Regionální sociologie definování a její místo v sociologii Vliv prostoru a času na utváření společnosti Prostorová migrace obyvatelstva historický vývoj proces urbanizace a industrializace Město a komunita struktura a vývoj ve městech sociální skupiny a sociální organizace městské komunity Sociologie venkova odlišnosti ve struktuře a vývoji při srovnání s městským vývojem sociální skupiny a sociální organizace městské komunity Identifikace obyvatelstva prostorová a etnická mentální mapy Socio-prostorová diferenciace sociální polarizace, prostorová segregace a separace Sociální stratifikace a sociální skupiny v regionu pojem sociálních sítí a lokálních elit vztahy sociálních sítí a elit k místní správě a samosprávě aktéři regionálního rozvoje Metody sociologického výzkumu kvantitativní versus kvalitativní metody formulace problému a výběr metody výzkumu Kvantitativní metody (dotazníková šetření) typy šetření a výběr reprezentativního vzorku tvorba dotazníků formulace otázek Kvalitativní metody 1 - standardizované rozhovory typy rozhovorů způsoby provádění a vyhodnocování Kvalitativní metody 2 - skupinové diskuse výběr osob rekrutační dotazník skupinová dynamika a její moderace

Povinná literatura:

Castells, M. The rise of the network society. Oxford: Blackwell Publ., 2001. ISBN: 0-631-22140-9. Crow, G. (ed.) The Sociology of Rural Communities. Edward Elgar Pub, 1996. ISBN: 1858982405. Disman, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolínum, 1996. Flanagan, W.G. Urban Sociology: images and structure. Boston : Allyn & Bacon. 2002. ISBN: 0-205-33532-2. Giddens, A. Sociologie. Praha : Argo. 1999. ISBN 80-7203-124-4. Gottdiener, M. - Hutchison, R. The New Urban Sociology. McGraw- Hill 2000. ISBN: 0-07-289180-7. Hudečková, H. - Lošťák, M. Sociologie a její aplikace v regionálním/rurálním rozvoji. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. 2002. Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON 1997. ISBN 80-85850-25-7. Musil, J. - Horská, P. - Maur, E. Zrod velkoměst. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha: Paseka. 2002. ISBN: 90-7185-409-3.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ekonomie a sociologie - sociologické a ekonomické směry, a jejich vzájemná interakce - paradigmata vědeckého pohledu 2. Pohled na společnost a její vývoj očima sociologa 3. Regionální sociologie - definování a její místo v sociologii 4. Vliv prostoru a času na utváření společnosti 5. Prostorová migrace obyvatelstva - historický vývoj - proces urbanizace a industrializace 6. Město a komunita - struktura a vývoj ve městech - sociální skupiny a sociální organizace městské komunity 7. Sociologie venkova - odlišnosti ve struktuře a vývoji při srovnání s městským vývojem - sociální skupiny a sociální organizace městské komunity 8. Identifikace obyvatelstva - prostorová a etnická - mentální mapy 9. Socio-prostorová diferenciace - sociální polarizace, - prostorová segregace a separace 10. Sociální stratifikace a sociální skupiny v regionu - pojem sociálních sítí a lokálních elit - vztahy sociálních sítí a elit k místní správě a samosprávě - aktéři regionálního rozvoje 11. Metody sociologického výzkumu - kvantitativní versus kvalitativní metody - formulace problému a výběr metody výzkumu 12. Kvantitativní metody - dotazníková šetření - typy šetření a výběr reprezentativního vzorku - tvorba dotazníků formulace otázek 13. Kvalitativní metody 1 - standardizované rozhovory - typy rozhovorů - způsoby provádění a vyhodnocování 14. Kvalitativní metody 2 - skupinové diskuse - výběr osob rekrutační dotazník - skupinová dynamika a její moderace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T040) Regionální rozvoj (00) Regionální rozvoj P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku